BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziwulski Jacek (Politechnika Lubelska)
Title
Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit
The Use of Promotional Tools in the Management of Nonprofit Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 111-122, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Organizacje non-profit, Organizacje pozarządowe, Promocja-mix, Zdrowie
Non-profit organisations, Non-governmental organisation, Promotion-mix, Health
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zaprezentowano wybrane koncepcje i podejścia do działań promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit, na przykładzie wybranych organizacji pozarządowych. Przedstawiono tendencje zmian w kreowaniu zachowań organizacji niedochodowych. Następnie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy organizacje te muszą używać instrumentów promocyjnych? Zaprezentowano także wyniki przeprowadzonych badań w dwóch wybranych organizacjach. (abstrakt oryginalny)

The paper presents selected concepts and approaches to the management of marketing communications in nonprofit organizations, on the example of chosen non-government organizations. The paper shows the change trends in the creation of nonprofit organizations' behaviors. Then the paper makes an attempt to answer the question whether nonprofit organizations have to use the promotional instruments. The paper also presents the findings of research carried out in selected organizations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barański R., Public relations w organizacjach pozarządowych, www.ekspertbeck.pl/public-relations-w-organizacjach-pozarzadowych/.
 2. Bielecki K., Instrumenty marketingu, Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz 2006.
 3. Bronowicz M., Komunikacja wizualna. Public relations. Reklama. Branding, Wyd. Astrum, Wrocław 2013.
 4. Dejnaka A., Iwankiewicz-Rak B., Nogieć J., Spychała P., Marketing społeczny w organizacjach komercyjnych i non profit, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2013.
 5. Huczek M., Marketing organizacji non profit, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketing w Sosnowcu, Sosnowiec 2003.
 6. Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, WSPiZ, Warszawa 2000.
 7. Limański A., Drabik I., Marketing w organizacjach non profit, Difin, Warszawa 2007.
 8. Mirosław A., Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit na wybranych przykładach, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska, Lublin 2011, praca inżynierska, napisana pod kierunkiem dra inż. Jacka Dziwulskiego.
 9. Podlaski A., Marketing społecznościowy Tajniki skutecznej promocji w social media, Helion, Gliwice 2011.
 10. Reklama zewnętrzna, http://cityboard.pl/pl/reklama-zewnetrzna.
 11. Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 12. Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa - instrumenty i metody, PWE, Warszawa 2006.
 13. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU z 2003, nr 96, poz. 873, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu