BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Feldy Marzena (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Title
Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn
Communication of Scientists with Entrepreneurs: Gender Differences in Research Results Dissemination
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 123-133, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Komunikowanie, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Współpraca, Przedsiębiorstwo, Badania naukowe, Kadry naukowe
Communication, Equal rights for women and men, Cooperation, Enterprises, Scientific research, Scientific staff
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule omówiono znaczenie komunikacji naukowej w nawiązywaniu współpracy z przedsiębiorstwami. Jako ważne uwarunkowanie tej komunikacji przedstawiono płeć. Na podstawie danych z ogólnopolskiego sondażu skonstruowano modele regresji logitowej osobno dla pracowników naukowych każdej płci. W efekcie wskazano sposoby komunikacji oraz podstawowe charakterystyki naukowców, które zwiększają szanse kobiet i mężczyzn prowadzących badania na kooperację z przedsiębiorstwami.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the importance of scientific communication in establishing cooperation with companies and presents gender as a significant factor in the communication. There are constructed two logistic regression models (separately for each gender) based on data from a nationwide survey. The results indicate the way of sharing the research findings and the basic characteristics of scientists that increase chances of women and men to collaborate with companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arora A., Gambardella A., Public policy towards science: picking starts or spreading the wealth, "Revue d'Economie Industrielle" 1997, No. 79.
 2. Badanie potrzeb wielkopolskich przedsiębiorców w zakresie współpracy ze sferą B+R, Instytut Zachodni, Poznań 2012.
 3. Boehm D.N., Hogan T., Science-to-Business collaborations: A science-to-business marketing perspective on scientific knowledge commercialization, "Industrial Marketing Management" 2013, No. 42 (4).
 4. Debackere K., Veugelers R., The role of academic technology transfer organizations in improving industry science links, "Research Policy" 2005, No. 34.
 5. Ding W.W., Murray F., Stuart T.E., Gender differences in patenting in the academic life sciences, "Science" 2006, No. 313.
 6. Kaymaz K., Eryiğit K.Y., Determining factors hindering university - industry collaboration: an analysis from the perspective of academicians in the context of entrepreneurial science paradigm, "International Journal of Social Inquiry" 2011, No. 4 (1).
 7. Młodożeniec M., Knapińska A., Czy nauka ma męską płeć? Udział kobiet w nauce, "Nauka" 2013, nr 2.
 8. Moir A., Jessel D., Płeć mózgu: o prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą, PIW, Warszawa 1993.
 9. Nauka i technika w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
 10. Pawlikowska-Poleszak K., Spiralna ścieżka kobiecych zakupów, "Marketing w Praktyce", lipiec 2009.
 11. Podařil M., Science MMrketing in the Czech Republic, "Economic Studies & Analyses/ActaVSFS" 2013, No. 7 (1).
 12. Poznańska K., Zarzecki M., Matuszewski P., Rudowski A., Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi, Politechnika Warszawska, Warszawa 2012.
 13. Research management in the European Research Area: education, communication and exploitation. Final Report, EURAB, May 2007.
 14. She Figures 2012. Gender in research and innovation. Statistics and indicators, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013.
 15. Wpływ dofinansowania prac B + R na poziom wyrażania ich wyników w MŚP, Ecorys Polska, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu