BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gracz Leszek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
The Evaluation of the Use of Mobile Apps by Citizens of Polish Voivodeships Cities
Ocena wykorzystania aplikacji mobilnych przez mieszkańców polskich miast wojewódzkich
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 135-146, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Marketing mobilny, Technologie mobilne, Samorząd terytorialny, Województwo, Miasto
Mobile marketing, Mobile technologies, Local government, Voivodship, City
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wraz ze wzrostem zaawansowania technologicznego ludności na znaczeniu zyskuje elektroniczna komunikacja urzędów z otoczeniem. Istotnym aspektem funkcjonowania urzędu jest stosowanie nowych technologii nie tylko w celu minimalizowania kosztów i maksymalizacji użyteczności usług publicznych, ale również do zaspokajania innych potrzeb mieszkańców i turystów. W artykule skupiono się na wybranym aspekcie komunikacji miast z otoczeniem, czyli - aplikacjach mobilnych stworzonych dla telefonów komórkowych (smartfonów). W ostatnich kilku latach nastąpił dynamiczny wzrost liczby aplikacji mobilnych dla wszystkich platform mobilnych. Celem artykułu jest analiza aplikacji mobilnych stworzonych przez polskie miasta wojewódzkie na platformę Android z użyciem specjalnie przygotowanej do tego celu metodologii badawczej.(abstrakt oryginalny)

Digital government is universally gaining acceptance as the public becomes more technologically advanced. It is critical for the government to embrace new technology for not only minimizing costs and maximizing utility of services to the taxpayers but also for serving the general needs of inhabitants and tourists. The paper focuses on one of the aspect of cities' communication with environment - apps created for mobile phones (smartphones). In past few years there has been a tremendous increase of mobile apps for all major mobile platforms. The objective of the paper is the analysis of mobile apps created by Polish voivodeship cities for Android platform with the use of specially elaborated methodology of evaluating mobile apps. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act of 24th July 1998 on implementation of basic tree level division of the state, Polish Journal of Laws, No. 96, item 603 with further changes.
 2. Bredican J., Vigar-Ellis D., Smartphone applications - idea sourcing and app development: implications for firms, "South African Journal of Economic and Management Sciences"2014, Vol. 17, No. 3.
 3. Gerpott T.J., Thomas S., Empirical research on mobile Internet usage: A meta-analysis of the literature, "Telecommunications Policy" 2014, No. 38.
 4. Heinonen K., Strandvik T., Consumer responsiveness to mobile marketing, "International Journal of Mobile Communications" 2007, Vol. 5, Iss. 6.
 5. Już 44% Polaków posiada smartfony. I prawie wszyscy odróżniamy je od zwykłego telefonu (infografika), www.tnsglobal.pl/informacje/juz-44-polakow-posiada-smartfony-i-prawie-wszyscy-odrozniamy-je-od-zwyklego-telefonu-infografika/.
 6. Kim S.Ch., Yoon D., Han E., Antecedents of mobile app usage among smartphone users, "Journal of Marketing Communications" 2014, August.
 7. Kuan-Yu Ch., Yu-Lun H., Mobile phone applications as innovative marketing tools for hotels, "The International Journal of Organizational Innovation" 2012, Vol 5, No. 2, Fall.
 8. Middleton C., Delivering services over next generation broadband networks: Exploring devices, applications and networks, "Telecommunications Journal of Australia" 2010, Vol. 60.
 9. Ngai E.W.T., Gunasekaran A., A review for mobile commerce research and applications, "Decision Support Systems" 2007, Vol. 43.
 10. Okazaki S., Barwise P., Has the time finally come for the medium of the future?: Research on mobile advertising, "Journal of Advertising Research" 2011, Vol. 51.
 11. Pitt L.F., Parent M., Junglas I., Chan A., Spyropoulou S., Integrating the smartphone into a sound environmental information systems strategy: principles, practices and a research agenda. "Journal of Strategic Information Systems" 2011, Vol. 20, Iss. 1.
 12. Shankar V., Balasubramanian S., Mobile marketing: A synthesis and prognosis, "Journal of Interactive Marketing" 2009, Vol. 23.
 13. Smalec A., E-administration as a mean of communication between government bodies and their environment, in: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych, ed. A Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 775, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu No. 30, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 14. Taylor D.G., Voelker T.A., Pentina I., Mobile application adoption by young adults: A social network perspective, "International Journal of Mobile Marketing" 2011, Vol. 6, No. 2.
 15. Verkasalo H., López-Nicolás C., Molina-Castillo F.J., Bouwman H., Analysis of users and non-users of smartphone applications, "Telematics and Informatics" 2010, Vol. 27, Iss. 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu