BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kos-Łabędowicz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit
The Use of Social Media by Non Profit Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 161-170, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Media społecznościowe, Organizacje non-profit, Interesariusze, Portale internetowe, Więzi społeczne
Social media, Non-profit organisations, Stakeholders, Web portals, Social bond
Note
streszcz., summ..
Abstract
Media społecznościowe mogą służyć jako skuteczne narzędzie do kontaktów organizacji non profit ze swoimi interesariuszami. Efektywne wykorzystanie mediów społecznościowych pozwala na tworzenie więzi oraz pogłębianie zaangażowania uczestników wspierających działanie danej organizacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w działalności organizacji non profit, na przykładzie Fundacji Przygarnij Królika.(abstrakt oryginalny)

Social media may serve as an effective tool of communication between non-profit organizations and their stakeholders. Efficient application of social media allows creation of connections and increase degree of engagement of organization supporters. The objective of the paper is to show the possibilities of applying social media in non-profit organizations' activities, using Fundacja Przygarnij Królika [Adopt the Rabbit Foundation] as an example. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aaker J., Smith A., The Dragonfly Effect, Winter 2011, www.ssireview.org/articles/entry/the_dragonfly_effect.
 2. Aaker J., Smith A., The Dragonfly Effect: quick, effective, and powerful ways to use social media to drive social change, Jossey-Bass, San Francisco 2010.
 3. Causes, https://apps.facebook.com/causes/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts.
 4. Chui M., Manyika J., Bughin J. et al., The social economy: unlocking value and productivity through social technologies, McKinsey Global Institute, July 2012.
 5. Creedon A., How nonprofits use social media to engage with their communities, March 13, 2014, https://nonprofitquarterly.org/management/23837-how-nonprofits-use-social-media-to-engage-with-their-communities.html.
 6. Dejnaka A., Facebook jako obszar akcji społecznych firm i organizacji non-profit, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1 (33), Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Wrocław 2013.
 7. Dolnicar S., Lazarevski K., Marketing in non-profit organizations: an international perspective, "International Marketing Review" 2009, Vol. 26, No. 3, http://dx.doi.org/10.1108/02651330910960780.
 8. Fundacja Przygarnij Królika, www.przygarnijkrolika.pl/fundacja.
 9. Górnicka M., 5 powodów, dla których organizacje powinny być aktywne w mediach społecznościowych, https://www.technologie.org.pl/artykuly/organizacje-pozarzadowe-na-facebooku.
 10. Non-Profits on Facebook, https://www.facebook.com/nonprofits.
 11. Przygarnij Królika. Organizacja non-profit, https://www.facebook.com/Fundacja.Przygarnij.Krolika/timeline?ref=page_internal.
 12. Shih C., Era Facebooka, Wyd. Helion, Gliwice 2012.
 13. Social Media for Nonprofits, http://socialmedia4nonprofits.org/.
 14. Świat 4 Łap - Specjalistyczny sklep dla królików i gryzoni, www.swiat4lap.pl/.
 15. The Case Foundation, http://casefoundation.org/.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu