BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrwisz Joanna (Politechnika Lubelska)
Title
City placement w promocji Lublina
City Placement in the Promotion of Lublin
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 217-225, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Miasto, Promocja, Product placement, Marketing terytorialny
City, Promotion, Product placement, Territorial marketing
Note
streszcz., summ..
Country
Lublin
Lublin
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie city placement jako efektywnego narzędzia wykorzystywanego w promocji miast, które stanowi skuteczną alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań komunikacji marketingowej, w szczególności reklamy telewizyjnej. Na podstawie studiów literaturowych i zasobów internetu, w artykule zawarto charakterystykę narzędzia wraz z pozytywnymi i negatywnymi czynnikami warunkującymi jego zastosowanie. Zasadnicza część opracowania obejmuje studium przypadku Lublina obrazujące włączenie city placement w zestaw narzędzi do wdrażania strategii marki miasta.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to show city placement as the effective tool used to promote cities, being the efficacious alternative for traditional solutions of the marketing communication, especially TV commercials. Based on the literature review and content of internet the paper contains the characteristics of this tool along with the positive and negative factors conditioning using it. The fundamental part of the paper is the case study of Lublin that illustrates city placement as one of tools used for implementing the branding strategy of the city.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Choliński A., Product placement: planowanie, kreacja i pomiar skuteczności, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 2. Chyra, Jakubik, Pszoniak w Lublinie, czyli lubelska premiera filmu "Carte Blanche", www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150120/LUBLIN/150129968.
 3. Czarne chmury, http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,35640,16597759,_Czarne_Chmury,,7.html.
 4. Determinator, http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,35640,16597759,Determinator_,,5.html.
 5. Gębarowski M., City placement - istota zjawiska oraz znaczenie w działaniach promocyjnych polskich miast, w: Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji, red. M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
 6. Grzybczyk K., Lokowanie produktu. Zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 7. "Kamienie na szaniec" w Lublinie, http://film.lublin.eu/220,kamienie_na_szaniec_w_lublinie.
 8. Lektor (film), http://pl.wikipedia.org/wiki/Lektor_(film).
 9. Lublin w oskarowym obrazie, http://film.lublin.eu/188,lublin_w_oskarowym_obrazie.
 10. Lublin, Lwów. Miasta Filmowe - pierwsze kroki w Lublinie i Lwowie, http://film.lublin.eu/17,lublin_lwow_miasta_filmowe___pierwsze_kroki_w_lublinie_i_lwowie.
 11. Marka Lublin jedną z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce, http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=218008.
 12. Marka Lublin, www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=45198.
 13. Na dobre i na złe, http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,35640,16597759,Na_dobre_i_na_ zle,,6.html.
 14. "Panie Dulskie" w Lublinie, http://film.lublin.eu/267,panie_dulskie_w_lublinie.
 15. Ulica Grodzka w reklamie Enei, http://film.lublin.eu/208,ulica_grodzka__w_reklamie_enei.
 16. Urbaniec E., Product placement. Medioznawstwo a marketing kreatywny, Nova Res, Gdynia 2009.
 17. Wiosna 1941, http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,35640,16597759,Wiosna_1941_,,9.html.
 18. "Wszystko przed nami" już od poniedziałku, http://film.lublin.eu/205,wszystko_przed_nami_juz_od_poniedzialku.
 19. Zdjęcia z planu filmowego "Carte Blanche", http://film.lublin.eu/237,zdjecia_z_planu_filmowego_carte_blanche.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu