BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oczachowska Alina (Politechnika Koszalińska)
Title
Wybrane aspekty marketingu w usługach turystycznych
The Chosen Aspects of Marketing in Touristic Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 39, s. 67-81, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem
Keyword
Usługi turystyczne, Marketing-mix, Internet, Promocja usług turystycznych, Preferencje konsumenta
Tourism services, Marketing-mix, Internet, Promotion of tourist services, Consumer preferences
Note
streszcz., summ..
Abstract
Planując wakacje rodzinne zwraca się uwagę na wiele aspektów usługi turystycznej. Zakłada się, że obecnie konkuruje się instrumentami marketingowymi szczególnie istotnymi w przypadku usług, czyli obsługą klienta, zarządzaniem personelem oraz procesami świadczenia usługi. Celem artykułu jest wykazanie, że z jednej strony w promocji usług turystycznych występuje przewaga technologii, z drugiej zaś ważny jest czynnik ludzki w postaci profesjonalnej obsługi.(abstrakt oryginalny)

While planning family holidays one pays attention to many aspects connected with touristic service. It is assumed that nowadays there is a competition using marketing instruments especially important for services, which are customer service, personnel management and management of the processes of providing services. The purpose of the paper is to prove that on the one hand technology has the dominant position in promoting touristic services while on the other the human factor in the form of professional service still counts.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, część II, WSiP, Warszawa 2006.
 3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.
 4. Kielan K., Pokora K., Przygotowanie do działalności usługowej. Podstawy usług. Ekonomika usług, WSiP, Warszawa 2004.
 5. Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków 2010.
 6. Kurek W., Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 7. Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, red. J. Mazur, Difin, Warszawa 2002.
 8. Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa, fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno 2008.
 9. Oleksiuk A., Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007.
 10. Panasiuk A., Ekonomika turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 11. Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 12. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
 13. Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1995.
 14. Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.39-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu