BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lityńska Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II Rzeczypospolitej
The Considerations of Eugeniusz Kwiatkowski on the Role of Collective Social Work in the Process of Liquidating the Economic and Social Disparities of the II Republic of Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 6 (942), s. 81-92, bibliogr. 16 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój społeczny, Historia myśli ekonomicznej, Polityka gospodarcza, Polityka przemysłowa
Social economic development, Social development, History of economic thought, Economic policy, Industrial policy
Note
streszcz., summ.
Country
II Rzeczpospolita
Kwiatkowski Eugeniusz
Abstract
W artykule dokonano analizy programu rozwoju społeczno-gospodarczego II Rzeczypospolitej Eugeniusza Kwiatkowskiego, opartego na idei zbiorowej pracy społecznej. Solidarny, twórczy wysiłek wszystkich obywateli ujął on jako podstawę umocnienia gospodarczego i politycznego kraju na arenie międzynarodowej. Pełniąc obowiązki ministra przemysłu i handlu, później wicepremiera i ministra skarbu, przyczynił się do rozwoju strategicznych dziedzin gospodarki m.in. COP-u, Gdyni, Stalowej Woli, Mościc.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyse the socio-economic programme of Eugeniusz Kwiatkowski in the II Republic of Poland, based on the idea of collective social work. Kwiatkowski posited solidarity and the creative efforts of all citizens as a basis for strengthening the economic and political position of the country in the international arena. Fulfilling the duties of the Minister of Industry and Trade and then deputy Prime Minister and Minister of the Treasury, he contributed to the development of strategic sectors of the economy, mainly in the COP (Central Industrial Region), Gdynia, Stalowa Wola, and Mościce.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bochenek M. [2004], Szkice o ekonomii i ekonomistach, Firma Wydawniczo-Handlowa MADO, Toruń.
 2. Drozdowski M. [1989], Eugeniusz Kwiatkowski: człowiek i dzieło, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 3. Drozdowski M. [1963], Polityka gospodarcza Rządu Polskiego 1936-1939, PWN, Warszawa.
 4. Guzicki L., Żurawicki S. [1984], Polscy ekonomiści XIX i XX wieku, PWE, Warszawa.
 5. Kowalik T. [1992], Historia ekonomii w Polsce 1864-1950, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 6. Krzyżanowski A. [1929], Rządy Marszałka Piłsudskiego, Nakładem Autora, Kraków.
 7. Kwiatkowski E. [1930], Tendencje i postulaty rozwoju gospodarczego Polski, "Polska Gospodarcza", z. 36.
 8. Kwiatkowski E. [1931], Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Nakładem Wydawnictwa Szkoły Ludowej, Kraków.
 9. Kwiatkowski E. [1936], Gospodarstwo Polski na przełomie 1936/1937 R., Nakładem Tygodnika "Polska Gospodarcza", Warszawa.
 10. Kwiatkowski E. [1988], Rzecz najważniejsza Polska. Wybór myśli politycznych i społecznych (Seria obywatelska), Warszawa.
 11. Landau Z., Tomaszewski J. [1967], Gospodarka Polski międzywojennej, t. 1: W dobie inflacji 1918-1923, KiW, Warszawa.
 12. Landau Z., Tomaszewski J. [1982], Gospodarka Polski międzywojennej, KiW, Warszawa.
 13. Nowak-Jeziorański J. [1996], Człowiek ze złota. Wspomnienie o Eugeniuszu Kwiatkowskim, "Tygodnik Powszechny", nr 38.
 14. Rybarski R. [1933], Przyszłość gospodarcza Polski, Drukarnia S. Wyszyński i S-ka, Warszawa.
 15. Smoliński T. [1985], Rządy Józefa Piłsudskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 16. Staszic S. [1785], Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego [brak miejsca wydania]. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0605
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu