BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Doktór Kazimierz (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Otoczenie a organizacje sportowe
The Environment and Sports Organizations
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 5, s. 9-20, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Gospodarka rynkowa, Organizacja, Sport, Otoczenie organizacji, Klub sportowy, Zachowania rynkowe
Market economy, Organisation, Sport, Organisation environment, Sports club, Market behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zmiany ustrojowe, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku, niejako wymusiły w sporcie adaptację do nowych mechanizmów gospodarki rynkowej, zmiany całej kultury fizycznej oraz w sposobie myślenia i postępowania decydentów w strukturach sportu. W artykule omówiono typologie bliższego i dalszego otoczenia organizacji sportowych, relacje zachodzące między organizacjami sportowymi a ich otoczeniem ekonomicznym (rynkiem) i społecznym oraz przykłady strategii i taktyk zachowań rynkowych i rozwojowych, które umożliwiają z jednej strony stosowne reakcje na impulsy i potrzeby otoczenia, z drugiej zaś - odnoszenie sukcesów w realizacji długofalowych i bieżących zadań. (abstrakt oryginalny)

In a sense, the systemic changes that took place in Poland in the wake of 1989 forced sport to adapt to the new mechanisms of the market economy as well as modifications for the whole of physical culture and the way of thinking and acting of the decision makers in sports structures. The article discusses the typologies of the closer and more distant environments of sports organizations, relations taking place between sports organizations and their economic (market) and social environments as well as examples of strategies and tactics for market and developmental behavior that, on the one hand, make possible appropriate reactions to impulses from and the needs of the environment and, on the other, achieving success in implementing long-term and running tasks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowski J., red. (2001), Człowiek w organizacji. Podręczny słownik psychologii zarządzania i dziedzin pokrewnych, Warszawa, Dom Wydawniczy "ELIPSA".
 2. Crozier M. (1993), Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, Warszawa, PWE.
 3. Domański H. (2000), Hierarchia i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 4. Doktór K. (2001), Sport i widownia, w Ryba B. (red.), Organizacja imprez sportowych, Warszawa, Polska Konfederacja Menedżerów Sportu.
 5. Doktór K. (2003), Klasy konsumpcji - klasy społeczne, w: Dziubiński Z. (red.), Społeczny wymiar sportu, Warszawa, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Doktór K. (2005), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 5.
 7. Griffin W. R. (1999), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Grudzewski W., Hejduk I., red. (2000), Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Warszawa, Diffin.
 9. Heinemann K. (1995), Einführung in die ökonomie des sports, Schorndorf, Hofmann Verlag.
 10. MOP (2012), International Standard Classification.
 11. Morgan G. (2002), Obrazy organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Obłój K. (1999), Strategia organizacji, Warszawa, PWE.
 13. Penc J. (1993), Zarządzanie w zmieniającym się środowisku, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 1.
 14. Perechuda K. (1995), Teoria organizacji i zarządzania sportem, Trening, nr 3.
 15. Perechuda K., red. (1999), Zarządzanie firmą sportową, Wrocław, Wyd. "Leopoldinum".
 16. Rybak M. (2004), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Scott E. E., Cummings L. L., red. (1995), Zachowanie człowieka w organizacji, Warszawa, PWN.
 18. Slack T. (2006), Sport Organization and Their Environments, w Understanding Sport Organizations.
 19. Stoner J., Freeman E., Gilbert D. (1998), Kierowanie, Warszawa, PWE.
 20. Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Warszawa, Poltext, s. 27.
 21. Williamson О. E. (1997), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Wohl A. (1981), Socjologia Kultury Fizycznej. Zarys problematyki, t. II, Warszawa, Wydawnictwo AWF.
 23. Znaniecki F. (2001), Socjologia wychowania, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu