BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bilińska-Reformat Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Sztangret Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Marki własne sieci handlowych artykułów elektroniki użytkowej
Own Brands of Consumer Electronic Retail Chains
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 2 (74), s. 171-181, tab., bibliogr. s. 180-181
Keyword
Elektronika, Marka handlowa, Strategia marki, Sieci handlowe
Electronics, Private label, Brand strategy, Chain stores
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie roli marek własnych w strategiach asortymentowych sieci elektroniki użytkowej oraz zidentyfikowanie (na wybranych przykładach) działań tych sieci w zakresie ich wprowadzania. Marki własne są rozpowszechnione w handlu artykułami spożywczymi, zaś ich znaczenie znacząco wzrasta również w sieciach elektroniki użytkowej. W artykule wykorzystano: krytyczną analizę literatury, prasowych artykułów sponsorowanych, metodę case study (przeanalizowano działanie amerykańskiej sieci Best Buy, sieci Media Markt i Saturn oraz sieci Tesco) oraz metodę badań bezpośrednich klientów sieci z elektroniką użytkową, których celem było wskazanie czynników zachęcających klientów do dokonywania zakupów. Założono przy tym, że wśród nich dużą rolę odgrywa dostępność marek własnych. W czasach kryzysu gospodarczego sieci elektroniki użytkowej poszukują sposobów budowy przewagi konkurencyjnej. Wydaje się, że wprowadzanie marek własnych pozwala na jej osiąganie, gdyż klienci tych sieci są zainteresowani możliwością dokonywania zakupów sprzętów elektronicznych po niższych cenach. Marki własne stwarzają taką możliwość. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to show the role of own brands in assortment strategies of consumer electronic retail chains and to identify best practices in developing own brands by these retailers. In their search for competitive advantage, electronic retail chains modify their assortment strategies by launching their own brands. Using own brands is a well known practice in FMCG retail chains, but it is a relatively new way of attracting the consumers of electronic goods. In the paper, the following methods are used: critical analysis of the literature, case study method (the cases of Best Buy, Media Markt, Saturn, and Tesco are described), as well as direct research into the habits and preferences of customers, whose aim was to identify the factors which encourage them to make purchases. The following assumption was made: own brands play an important role in attracting purchasers. In the time of crisis, the main requirement of customers is to find products at low prices and of medium or high quality. Thanks to the launch of own brands, electronic retail chains try to meet these expectations. Observation of the activity of these entities reveals that the share of own brands offered in their assortments is growing. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aston A. 2012 How Best Buy Makes Money Recycling America's Electronics, GreenBiz, Retrieved.
 2. Brassington F., Pettitt S. 2006 Principles of Marketing, Ed. Pearson Education, 4thEd., New York.
 3. De Chernatony L., McDonald M. 2003 Creating Powerful Brands in Consumer, Service and Industrial Markets, Elsevier, Butterworht- Heinemann.
 4. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://bizrun.pl/marketing/co-sie-sprzedaje-w-polskim- internecie-raport/#sthash.7GL3F6P7.dpuf, data wejścia: 12.03.2014].
 5. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://en.wikipedia.org/wiki/Best_Buy, data wejścia: 10.03.2014].
 6. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://finanse.wp.pl/kat,1033691,title,Media-Markt-i-Saturn-maja-az-cztery-marki- wlasne,wid,16084612,wiadomosc.html?ticaid = 1124dc, data wejścia: 11.04.2014].
 7. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://markiwlasne.com.pl/definicja-marki-w%C5%82asnej-nowe-spojrzenie.html, data wejścia: 13.03.2014].
 8. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektronika _u%C5%BCytkowa, data wejścia: 05.05.2015].
 9. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.gfk.com/temax/western-europe/ Pages/united-kingdom.aspx, data wejścia: 12.03.2014].
 10. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.investopedia.com/terms/p/private-brand, data wejścia: 12.03.2014].
 11. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.mediamarkt.pl/made-4-mm,b-941, data wejścia: 12.03.2014].
 12. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.perspecto.pl/files/UserFiles/file/ Postrz%20%20J0K%20raport.pdf, data wejścia: 12.03.2014].
 13. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.tesco.pl/technika/, data wejścia: 10.04.2014].
 14. Domański T. 2001 Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Łódź.
 15. Flatters P., Willmott W. 2009 Understanding the post-recession consumer, "Havard Business Reviev", vol. 7, iss. 7/8.
 16. Gala D., Patil R. D. 2013 Consumer Attitude towards Private Labels in Comparison To National Brands, "International Journal of Business and Management Invention", vol. 2.
 17. Gupta S., Randhowa G. 2008 Retail Management, Atlantic Publisher&Dist, New Dehli.
 18. Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce 2012. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014, 2012, PMR Report, Kraków.
 19. Kwiecień A. 2010 Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 20. Lincoln K., Thommasen L. 2009 Private Label. Turning the Retail Brand into Your Hig-gest Opportunity, Kogan Page Publisher, London and Philadelphia.
 21. Niestrój R. 1999 Zarządzanie Marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Sturgeon T. J., Kawakami M. 2010 Global Value Chains in the Electronics Industry Was the Crisis a Window of Opportunity for Developing Countries?, "The World Bank Policy Research Working Paper", 5417.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.02.74.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu