BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cewińska Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich klubach sportowych na przykładzie trenerów i instruktorów sportu - wyniki badań
Coaches and Sports Instructors as Examples in Human Resource Management in Polish Sport Clubs : Research Results
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 5, s. 21-33, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Funkcje zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Klub sportowy, Organizacje non-profit, Sport, Zawód trenera, Wyniki badań
Management functions, Human Resources Management (HRM), Sports club, Non-profit organisations, Sport, Profession of a coach, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań prowadzonych w klubach sportowych działających w formie stowarzyszeń, poświęconych realizacji funkcji zarządzania zasobami w odniesieniu do trenerów i instruktorów sportu. Opracowanie powstało w oparciu о wyniki badań prowadzonych przez autorkę tekstu. Badania miały charakter interpretatywny. Ich charakter nie upoważnia do uogólniania wniosków. Materiał empiryczny może być źródłem refleksji oraz inspiracji do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is a presentation of the results of research into sports clubs that operate as associations, specifically looking at their resource management-coaches and sports instructors. It is based on the results of research conducted by the author. The research was interpretive in nature. This does not make general conclusions possible. However, the empirical material can be a source of reflection as well as inspiration for further study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babbie E. (2007), Badania społeczne w praktyce, Warszawa, PWN.
 2. Cewińska J. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w klubach sportowych non-profit w Polsce, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 3. Czakon W. (2011), Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk о zarządzaniu, w Czakon W. (red.), Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer business.
 4. Frankfort-Nachmias Ch. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 5. Glaser B. G., Strauss A. L. (2010), Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Kraków, Nomos.
 6. Hensel P., Glinka B. (2012), Teoria ugruntowana, w Jemielniak D., Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1, Warszawa, PWN.
 7. Jemielniak D., red. (2012), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, tom 1, Warszawa, PWN.
 8. Klasyfikacja zawodów i specjalności http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow/-/klasyfikacja_zawodow/zawod/342207?_jobclassificationportlet_WAR_nnkportlet_backUrl=http%3A%2F%2Fpsz.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Fbazy-danych%2Fklasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci%2Fwyszukiwarka-opisow-zawodow%2F-%2FkIasyfikacja_zawodow%2Flitera%2FT, 2015-09-10.
 9. Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa, PWN.
 10. Kostera M., Krzyworzeka P. (2012), Etnografia, w Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, tom 1, Warszawa, PWN.
 11. Prawo о stowarzyszeniach, ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r., Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855.
 12. Seipel O. (2002), Volunters and Professionals in Norwegian Sport Organizations, Voluntes: International Journal of Voluntary and Non-profit Organisations, vol. 13, nr 3, wrzesień.
 13. Stasik A., Gendźwiłł A. (2012), Projektowanie badania jakościowego, w Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, tom 1, Warszawa, PWN.
 14. Taylor Т., McGraw P. (2006), Exploring Human Resource Management Practices in Non-profit Sport Organisations, Sport Management Review, nr 9.
 15. Wicker P., Breuer Ch. (2011), Scarcity of resources in German non-profit sport clubs, Sport Management Review, nr 14.
 16. Ustawa о sporcie, 2010, Dz.U. 2010 r. Nr 127, poz. 857 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r., file:///C:/Users/KZZL/Downloads/D20100857Lj%20(1).pdf, 2015-09-10.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu