BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szpaderski Andrzej
Title
O pojęciu przedsiębiorstwa
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 107, s. 5-17
Issue title
Przedsiębiorstwo w gospodarce socjalistycznej
Keyword
Przedsiębiorstwo, Funkcje przedsiębiorstwa, Struktura przedsiębiorstwa, Teoria przedsiębiorstwa, Typologia przedsiębiorstw, Działalność gospodarcza
Enterprises, Company functions, Structure of company, Enterprise theory, Enterprise typology, Business activity
Abstract
Nowoczesna cywilizacja opiera się w coraz większym stopniu na pracy przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo bowiem jest instytucją wykonującą zawodowo większość czynności celowego ustosunkowania ograniczonych zasobów do nieograniczonych potrzeb ludzkich, czyli czynności zmierzających do praktycznego osiągnięcia zasady gospodarności. Znaczenie przedsiębiorstw, jako głównej siły rozwoju masowej produkcji i konsumpcji, rośnie wprost proporcjonalnie do wzrostu zasięgu gospodarki rynkowej. Dlatego w krajach rozwiniętych nie ma dzisiaj ważniejszej działalności gospodarczej niż działalność przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu