BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzakiewicz Kazimierz
Title
Obszary decyzji strategicznych w strukturze dużej organizacji gospodarczej
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 107, s. 35-47, tab., wykr.
Issue title
Przedsiębiorstwo w gospodarce socjalistycznej
Keyword
Decyzje strategiczne, Struktura organizacyjna, Duże przedsiębiorstwa, Organizacje gospodarcze, Decyzje kierownicze
Strategic decisions, Organisational structure, Large enterprises, Economic organizations, Management decision
Abstract
W literaturze wymienia się najczyściej trzy typy decyzji: strategiczne, administracyjne i operacyjne (operatywne). Decyzje strategiczne odnoszą się do pewnej klasy sytuacji oraz właściwego im zakresu oddziaływania organizacji gospodarczej na otoczenie. Wyróżnia się przy tym trzy zasadnicze poziomy podejmowania decyzji: strategiczny (globalny), taktyczny i instrumentalny. Decyzje strategiczne ulegają konkretyzacji na poziomie taktycznym a decyzje na poziomie taktycznym tworzą przesłanki dla decyzji na poziomie instrumentalnym. W tym przypadku wymienia się szczebel decyzji strategicznych i podporządkowane mu szczeble taktyczny oraz operacyjny. Decyzje strategiczne dotyczą całego układu gospodarczego. Cechuje je niski stopień powtarzalności i subiektywne prawdopodobieństwo efektu. Obiektywne prawdopodobieństwo efektu, określające zależność między warunkami a celami ze względu na większą powtarzalność decyzji, występuje dopiero w sytuacjach problemowych poziomu taktycznego. Na poziomie instrumentalnym decyzje mają charakter zrutynizowany, przede wszystkim techniczny i ze względu na najwyższy stopień powtarzalności, podejmowane są niemal automatycznie. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. H.I. Ansoff, Corporate Strategy. An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion, Mc Graw-Hill Co., New York 1965.
 2. T. Kasprzak, Rola analizy logiczno-ekonomicznej w kierowaniu przedsiębiorstwem, "Problemy Organizacji" 1971, nr 2.
 3. A.M. Zawiślak, Szkice o zarządzaniu, PWN, Warszawa 1972.
 4. G. Gierszewska, Analiza przebiegu procesów decyzyjnych w wielkich organizacjach gospodarczych, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1977, nr 12.
 5. A.M. Zawiślak, Organizacja i planowanie. Ujęcie systemowe, PWE, Warszawa 1978.
 6. M. Bower, The Will to Manage, Mc Graw-Hill Co., New York 1966.
 7. H. Stieglitz, A. Janger, Top Management Organization in Divisionalizet Companies, "Studies in Policy" 1965, nr 195.
 8. Z. Leskiewicz, Zarządzanie w przemyśle zachodnioeuropejskim, kierunki i tendencje, PWE, Warszawa 1973.
 9. J. Lutosławski, Sprawne kierownictwo, PWE, Warszawa 1959.
 10. Ekonomia polityczna socjalizmu, praca zbior. pod red. M. Nasiłowskiego, KiW, Warszawa 1972.
 11. K. Chmielewski, Rozwój techniczny organizacji przemysłowej, "Zarządzanie" 1979, nr 10.
 12. H. Sadownik, Doskonalenie zarządzania wielką organizacją gospodarczą, PWE, Warszawa 1977.
 13. A. Płocica, Jak zwiększyć udział inwestycji modernizacyjnych, "Inwestycje i Budownictwo" 1975, nr 12.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu