BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Refermat Piotr
Title
Centrum Praktycznego Kształcenia Informatyków i Automatyków "Cepia". Rocquencourt. Francja (Le Centre d'Etudes Pratiques d'Informatique et d'Automatique "CEPIA")
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 107, s. 85-88, tab.
Issue title
Przedsiębiorstwo w gospodarce socjalistycznej
Keyword
Edukacja informatyczna, Kształcenie informatyków, Informatyka, Poziom edukacji
IT education, Education of IT personnel, Information science, Level of education
Company
Centrum Praktycznego Kształcenia Informatyków i Automatyków "Cepia". Rocquencourt. Francja
Country
Francja
Abstract
"CEPIA" została założona w 1968 r. jako stowarzyszenie, którego celem jest organizowanie i upowszechnianie kształcenia w zakresie technik informatyki i automatyki. Swoją działalnością "CEPIA" zmierza do rozwijania i popierania 1) kompetencji ludzi mających do czynienia z tymi technikami, 2) właściwego użytkowania środków informatycznych i automatycznych, oraz 3) znajomości osiągnięć francuskich w tej dziedzinie za granicą. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. CEPIA 82, Programmes et calendrier, Rocquencourt 1981.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu