BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janc Krzysztof (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Transfer wiedzy w rolnictwie a serwisy internetowe - przykład eksploracji danych sieciowych
Knowledge Transfer in Agriculture and Websites - an Example of Web Data Mining
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 1, s. 133-146, tab., bibliogr. 40 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Rolnictwo, Transfer wiedzy, Internet
Agriculture, Knowledge transfer, Internet
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie znaczenia i wykorzystania przez użytkowników internetowych serwisów instytucji, będących źródłem wiedzy dla rolników. Zagadnienie to przedstawiono w kontekście transferu wiedzy. Możliwość pozyskania i wykorzystana informacji, która może być przekształcona w wiedzę, nie zawsze musi przekładać się na zachowanie użytkowników w zakresie korzystania z określonych źródeł wiedzy. Opracowanie koncentruje się na randze serwisów z perspektywy ich użytkowania. Zagadnienie to przeanalizowano na podstawie rankingu Alexa. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że z perspektywy użytkowników najważniejsze serwisy internetowe to portale rolnicze oraz portale należące do uczelni wyższych. W zakresie czasu spędzanego przez użytkowników na stronach internetowych instytucje rządowe (centralne) osiągają słabe rezultaty, w odróżnieniu od głównych portali rolniczych. Uwagę użytkowników najlepiej przyciągają te serwisy, które oferują możliwość pozyskania większych zasobów tzw. wiedzy nieskodyfikowanej. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses selected aspects concerning the actual use of websites representing different groups of institutions that are considered potential sources of knowledge for farmers. It should be stressed that the potential to acquire and use information, which can be then converted into knowledge, will not necessarily translate into actual behaviour in terms of taking advantage of these sources. Given the above, this study focus on the actual use of those websites. This aspect was studied using data from the Alexa Ranking. It should be noted that most of the leading websites belong to the category of portals and universities. In terms of user time on site, governmental institutions achieve poor results, in stark contrast to the major portals. In terms of attracting user attention, those website that offer greater resources of uncodified knowledge (less accessible and transferable) are more successful. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aguillo Isidro, 2009: Measuring the institution's footprint in the web, "Library Hi Tech", 27. s. 540-556.
 2. Arrow Kenneth J., 1969: Classificatory Notes on the Productions and Transmission of Technological Knowledge, "American Economic Review", 59, s. 29-35.
 3. Borusiewicz Andrzej, Kapela Krzysztof, 2012: Ocena wykorzystania technologii IT w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka na terenie powiatu kolneńskiego w woj. podlaskim, "Inżynieria Rolnicza", 16, s. 7-16.
 4. Boschma Ron, 2005: Proximity and Innovation: a Critical Assessment, "Regional Studies", 39, s. 61-74.
 5. Boschma Ron, Lambooy Jan G., 1999: Evolutionary Economics Economic Geography, "Journal of Evolutionary Economics", 9, s. 411-429.
 6. Chai Sangmi, Kim Minkyun, 2012. A socio-technical approach to knowledge contribution behavior: An empirical investigation of social networking sites users, "International Journal of Information Management", 32, s. 118-126.
 7. Chapman Robert, Slaymaker Tom, 2002: ICTs and rural development: review of the literature, current interventions and oportunities for action, ODI Working Papers 192, Overseas Development Institute (ODI), London.
 8. Cupiał Michał, 2006: Potrzeby informacyjne gospodarstw rolnych Małopolski, "Inżynieria Rolnicza", 10, s. 185-190.
 9. Cupiał Michał, 2010: Wykorzystanie źródeł informacji w gospodarstwach rolniczych Małopolski o różnym kierunku produkcji, "Inżynieria Rolnicza", 4, s. 37-42.
 10. Cupiał Michał, Wnęk Anna, 2008: Porównanie sposobów pozyskiwania informacji o maszynach rolniczych w gospodarstwach Małopolski, "Inżynieria Rolnicza", 12, s. 61-66.
 11. Czapiewski Konrad Ł., Kulikowski Roman, Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Mazur Marcin, Ferenc Mariola, 2012: Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza - ujęcie przestrzenne, Studia Obszarów Wiejskich, 30, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 12. Davenport Thomas H., Prusak Laurence, 2000: Working knowledge: How organizations manage what they know, Harvard Business Press, Boston.
 13. Durczak Karol, Rybacki Piotr, 2011: Manners of Using the Internet in the Farming, "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering", 56, s. 44-47.
 14. Feng Weizhe, Duan Yanquing, Fu Zetian, Mathews Brian, 2005: ICT Supported Knowledge Transfer for Agricultural Extension. In Artificial Intelligence Applications and Innovations, [w] Daoliang L., Baoij W. (red.), Artificial Intelligence Applications and Innovations, Springer, New York, s. 833-844.
 15. Floriańczyk Zbigniew, Janc Krzysztof, Czapiewski Konrad Ł., 2012: The Importance and Diffusion of Knowledge in the Agricultural Sector: the Polish Experiences, "Geographia Polonica", 85, s. 45-56.
 16. Galloway Laura, Sanders John, Deakins David, 2011: Rural small firms' use of the internet: From global to local, "Journal of Rural Studies", 27, s. 254-262.
 17. Gannon Rosemarie, 2008: Digital divides within housholds, [w] G. Rusten, S. Skerratt (red.), Information and Communication Technologies in Rural Society: Being Ruralina a Digital Age, Routledge, Oxon, s. 107-124.
 18. Gertler Meric S., 2003: Tacit knowledge and the economic geography of context, or the undefinable tacitness of being (there), "Journal of Economic Geography", 3, s. 75-99.
 19. Goodchild Michael F., 2007: Citizens as sensors: the world of volunteered geography, "GeoJournal", 69, s. 211-221.
 20. Grimshaw David J., 2011: Beyond technology: making information work for livelihoods, [w] Grimshaw D.J., Kala S. (red.), Strengthening Rural Livelihoods: The Impact of Information and Communication Technologies in Asia, International Development Research Centre, Ottawa, 1-14.
 21. Heilig Gerhard K., 2003: Information society and the countryside: can internet-based system bring income alternatives to rural areas? "Rural Areas and Development", 1, s. 65-79.
 22. Janc Krzysztof, 2013: Źródła informacji dla rolnictwa - analiza powiązań między serwisami WWW, "Wieś i Rolnictwo", 3, s. 168-181.
 23. Jeffcoat Chris, Davis Alison F., Hu Wuyang, 2012: Willingness to Pay for Broadband Access by Kentucky Farmers, "Journal of Agricultural and Applied Economics", 44, s. 323-334.
 24. Kapela Krzysztof, Borusiewicz Andrzej, 2012: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) w wybranych gospodarstwach rolnych województwa podlaskiego. "Inżynieria Rolnicza", 16, s. 121-128.
 25. Kaushik Avinash, 2011: Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity, Wiley Publishing, Indianapolis.
 26. Liu Bing, 2007: Web DataMining. Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data. Springer, Berlin.
 27. Lo Bruce W., Sedhain Rosy S., 2006: How reliable are Website rankings? Implications for e-business advertising and Internet search, "Issues in Information Systems", 7, s. 233-238.
 28. Lorencowicz Edmund, Figurski Jarosław, 2008: Ocena wykorzystania komputerów i Internetu w indywidualnych gospodarstwach rolnych, "Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria", 7, s. 29-34.
 29. Mu Jifeng, Tang Fangcheng, MacLachlan Douglas L., 2010: Absorptive and disseminative capacity: Knowledge transfer in intra-organization networks, "Expert Systems with Applications", 37, s. 31-38.
 30. Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, 1995: The knowledge-creating company. How Japanese companies create the dynamics of innovation, Oxford University Press, New York.
 31. Owsiński Jerzy W., Pielak Aneta M., 2004: Web-based functionality of Polish self-governmental units and its effectiveness in promoting the development of rural areas, "Rural Areas and Development", 2, s. 119-132.
 32. Rusten Grete, Skerrat Sarah, 2008: Being rural in a digital age. In Information and Communication Technologie, [w] Rusten G., Skerratt S. (red.), Rural society. Being rural in a digital age, Routledge, Oxon, s. 1-16.
 33. Śmiglak-Krajewska Magdalena, Zielińska Anna J., 2009: Informacja rynkowa jako czynnik wspomagający zarządzanie ryzykiem w agrobiznesie, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 1, s. 189-197.
 34. Świerczek Jarosław, 2011: Portale i strony www o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich oraz produkcji rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 35. Törnqvist Gunnar, 2004: Creativity in Time and Space, "Geografiska Annaler, Series B: Human Geography", 86, s. 227-244.
 36. Torre André, 2008: On the role played by temporary geographical proximity in knowledge transmission, "Regional Studies", 42, s. 869-889.
 37. Vaughan Liwen, 2008: A new frontier of informetric and webometric research: mining Web usage data, "Collnet Journal of Scientometrics and Information Management", 2, s. 29-35.
 38. Vaughan Liwen, Yang Rongbin, 2012: Web Data as Academic and Business Quality Estimates: A Comparison of Three Data Sources, "Journal of the American Society for Information Science and Technology", 63, s. 960-197.
 39. Vaughan Liwe, Yang Rongbin, 2013: Web traffic and organization performance measures: Relationships and data sources examined, "Journal of Informetrics", 7, s. 699-711.
 40. Zahra Shaker A., George Gerard, 2002: Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension, "Academy of Management Review", 27, s. 185-203.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu