BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skubiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Entrepreneurship Development in Rural Areas in the Context of Sustainable Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 42 T.2, s. 99-107, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Metody ilościowe w ekonomii
Keyword
Obszary wiejskie, Przedsiębiorczość, Rozwój
Rural areas, Entrepreneurship, Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorczość wiejska może być uważana za jeden z głównych czynników zmniejszenia ubóstwa, migracji oraz tworzenia miejsc pracy w środowisku wiejskim. Zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny kraju nie może być osiągnięty bez rozwoju obszarów wiejskich. Wymaga to stworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz jego promocji. Celem artykułu jest omówienie czynników i barier rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship in rural areas can be seen as one of the main factors that can reduce poverty, migration and affect the job creation in rural areas. Sustainable economic and social development of the country can not be achieved without the development of rural areas. This in turn requires the creation of conditions for the development of entrepreneurship in rural areas and its promotion. The paper discusses factors and obstacles to the development of entrepreneurship in rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, raport, Forum Inicjatyw Rozwojowych, EFRWP, Warszawa 2011.
 2. Davis J., Guide to Rural Economic and Enterprise Development, Working Paper 2004, http:// www.gtz.de.
 3. Domański B., Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej Polsce, w: Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdyńskiego, Gdynia 2001.
 4. Eftekhari A.R., Hamdollah S.G., Rural Development with Emphasis on Entrepreneurship (Definitions, Viewpoints and Experiences), Samt Publication, Tehran 2011.
 5. Faraji S., Hassanali B., Seyed A., Sajasi G.H., Sadeghlou T., Shahdadi K.A.A., Priority Scheduling of Entrepreneurship Development in Rural Areas by Promati Technique, "J. Hum. Geo. Res." 2011, vol. 75.
 6. Gotkiewicz W., Mickiewicz B., Ekologiczne czynniki i bariery rozwoju gospodarczego terenów nadmorskich w Polsce, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych" 2009, nr 41.
 7. Heaton J., Developing Entrepreneurs: An Examination of Systematic Approaches to Entrepreneurial Development for Rural Areas, Illinois Institute for Rural Affairs, Rural Research Report, Macomb 2005.
 8. Morrison A., Entrepreneurship: An International Perspective, Jordan Haill, Linacre House, Oxford 1990.
 9. Obszary wiejskie. Powszechny spis rolny 2010, GUS, Warszawa-Olsztyn 2013.
 10. Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu: "Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich", raport strategiczny, FDPA, Warszawa 2014.
 11. Shafeghat A., Darvish H., Namdar A.A., Gholami R., Pattern of Rural Entrepreneurship in Economic and Social Development, Paper Collection of National Conference on Sustainable, Rural Development with Emphasis on Agriculture 2008.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.42/2-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu