BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadaś-Dyduch Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Prognozy instrumentów finansowych generowane współczynnikami falkowymi z rozszerzeniem
Forecast of Financial Instruments Generated Factors Wavelets Enlargements
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 227, s. 5-15, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Transformacja falkowa, Instrumenty finansowe, Inwestycje finansowe, Prognozowanie
Wavelet transform, Financial instruments, Financial investment, Forecasting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badania jest ocena wpływu zaproponowanej metody rozszerzenia próbki na dokładność prognozy produktów finansowych. Badanie oparto na wybranych produktach finansowych, tj. na produktach strukturyzowanych. Szczegółowym celem badania jest prognoza produktów strukturyzowanych poprzez precyzyjną prognozę ich wskaźników. Badania oparto na aplikacji zaproponowanej metody rozszerzenia współczynników falkowych do predykcji wskaźnika produktów strukturyzowanych. Prognozę wskaźnika wykonano na podstawie modelu opartego na transformacie falkowej. Przed przystąpieniem do aplikacji rozszerzenia szeregu, wejściowy szereg danych podzielono na próbki o parzystej liczbie obserwacji celem wyznaczenia dokładniejszych prognoz. W artykule skoncentrowano się tylko na dodatkowym rozszerzeniu próbki przy wyznaczaniu współczynników, omijając proces predykcji. Nie opisano zatem szczegółowo modelu zastosowanego do predykcji, ponieważ nie jest celem artykułu ocena zdolności predykcyjnych modelu, a jedynie wpływ na końcowy wynik prognozy metody rozszerzenia szeregu przy wyznaczaniu współczynników.(abstrakt oryginalny)

The context of the modern economy is, among others, global economic policy, corporate responsibility, social computing, enterprise learning, innovation, corporate globalization, etc. leading entities in the modern economy are transnational corporations. Against this background, the questions arise, what is the corporate accounting? What is corporate responsibility? or accounting (as a system of information and control) enables shareholders to effectively monitor the management decisions? The purpose of this article is to identify the usefulness of the information reporting, especially in the field of corporate responsibility, often equated with social responsibility. To answer the above questions formulated, the author examined the literature, regulations, and reports Polish corporations (corporate group bringing together 72 of the company capital).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hadaś-Dyduch M. (2011), Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty falkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową [w:] A.S. Barczak, red., Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe w Finansach i Ubezpieczeniach 2009, Wydawnictwo UE, Katowice, s. 59-69.
 2. Dyduch M. (2013), Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane, "Studia Ekonomiczne", nr 124, s. 143-164.
 3. Hadaś-Dyduch M. (2013a), Inwestycje alternatywne na polskim rynku kapitałowym [w:] Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i informatyczne, "Studia Ekonomiczne", nr 146, Wydawnictwo UE, Katowice 2013, s. 29-37.
 4. Hadaś-Dyduch M. (2013b), Szacowanie efektywności wybranej strategii inwestowaniaw produkty strukturyzowane na polskim rynku kapitałowym, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 63, Uniwersytet Szczeciński, s. 169-180.
 5. Hadaś-Dyduch M. (2014a), Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych, Wydawnictwo UE, Katowice.
 6. Hadaś-Dyduch M. (2014b), Non-classical Algorithm for Time Series Prediction of the Range of Economic Phenomena with Regard to the Interaction of Financial Market Indicators, "Chinese Business Review" 13(4), s. 221-231.
 7. Hadaś-Dyduch M., (2014c), The Market for Structured Products in the Context of Inflation [in:] M. Papież, S. Śmiech, eds., Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings.html [dostęp: 01.12.2014].
 8. Art. 3 ust. 1 pkt 23 Ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591).
 9. Dyrektywa nr 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 145 z 30.04.2004).
 10. Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538.
 11. [www 1] http://www.najlepszelokaty.pl/lokata-strukturyzowana/ [dostęp: 1.12.2014].
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu