BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wroński Paweł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Cena produktu w rachunku kosztów docelowych
Price of Product in Target Costing
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2004, vol. 38, s. 359-370, rys., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Cena produktu, Rachunek kosztów docelowych, Ustalanie cen
Product price, Target costing, Price-fixing
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono genezę i koncepcję rachunku kosztów docelowych. Przedstawiono zasady ustalenia ceny produktu, która jest najważniejszym elementem przy wyborze produktu.

The price of a product is one of the most important elements in product market selection (purchase). Growing and growing market competition force enterprises to decrease prices and costs of products. The progress in technique and technology, which has been achieved in the recent years, as well as more and more quickly changing environmental conditions cause that classical methods of the company management cease being efficient. The experiences of the recent years show, however, that there is a way to improve, at least partially, this situation. One of the new methods which can help enterprises to improve their efficiency and financial results (manage a company) is target costing. Aiming at the client's uttermost satisfaction with the purchased product, that is, creating the product of the highest value, and the related with it implementation of new technologies and techniques of management, has gradually led to reformulation of the concept of a company operation, fixing cost and price of product. The new approach to determine the price and cost of products, called target costing, is steering to decrease prices and costs of products for client's greater satisfaction, which can help to achieve market success in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ansari S., Bell J., Target Costing - The Next Frontier in Strategic Cost Management, IRWIN, Professional Publishing, London 1997.
 2. Biadacz R., Target Costing w literaturze polskiej, [w:] Rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka, pod red. T. Kiziukiewicz, Szczecin 1999.
 3. Cooper R., How Japanese Manufacturing Firms Implement Target Costing Systems, A Field-Based Research Study, Working Paper, January 1994.
 4. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2001.
 5. Hiromoto T., Special Report. Another Hidden Edge - Japanese Management Accounting, Harvard Business Review, July/August 1988.
 6. Ishikawa K., Guide to Quality Control, Quality Resources, White Plains, New York 1982.
 7. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
 8. Jarugowa A., Sobańska I., Sochacka R., Metody kalkulacji. Koszty. Ceny. Decyzje, PWE, Warszawa 1993.
 9. Martyniuk T., Pałczyńska-Gościniak R., Kalkulacja kosztów w rachunku kosztów docelowych, [w:] Rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka, pod red. T. Kiziukiewicz, Szczecin 1999.
 10. Marzec J., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poradnik menedżera, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 11. Mizuno S., Management for Quality Improvement. The 7 New QC Tools, Productivity Press, Inc., Cambridge, May 1988.
 12. Moczydłowska W., Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów, "Gazeta Prawna" 2000, nr 38, dodatek: Rachunkowość.
 13. Ossowski M., Zackiewicz B., Wybrane ograniczenia stosowania rachunku kosztów docelowych, [w:] Rachunkowość a controlling, pod red. E. Nowak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 14. Prewysz-Kwinto P., Etapy rachunku kosztów docelowych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 2.
 15. Prewysz-Kwinto P., Przykłady zastosowania rachunku kosztów docelowych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 6.
 16. Rachunkowość zarządcza, pod red. G.K. Świderskiej, Poltext, Warszawa 1997.
 17. Robinson F., A Practical Guide to Target Costing, CIMA, London 1999.
 18. Sakurai M., Target Costing and How to Use It, "Journal of Cost Management" 3, Summer 1989.
 19. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1998.
 20. Sobańska I., Rozwój systemów rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, RAFIB, Łódź 1998.
 21. Sobańska I., Tendencje rozwoju rachunku kosztów w Niemczech, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 22. Szychta A., Koszty docelowe, "Rachunkowość" 1997, nr 8.
 23. Szychta A., Nowe metody rachunku kosztów, [w:] Nowoczesna rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Nowa Europa" 1996, nr 9.
 24. Szychta A., Target costing jako narzędzie strategicznej rachunkowości zarządczej, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2000, nr 1.
 25. Szychta A., Zasady i struktura target costing, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" 1996, nr 37, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1996.
 26. Weber J., Nowe perspektywy i instrumenty controllingu, [w:] Controlling w zarządzaniu, pod red. H. Błoch, Profit, Katowice 1999.
 27. Winiarska K., Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu