BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aspadarec Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Baza kontraktów terminowych jako miernik nastroju inwestorów
Term Contract Basis as the Standard of the Investors' Mood
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 5, s. 17-30, rys.
Issue title
Wybrane aspekty finansów
Keyword
Indeks nastrojów gospodarczych, Kontrakty terminowe, Instrumenty pochodne, Instrumenty finansowe
Economic Sentiment Index, Fixed-period contracts, Derivatives, Financial instruments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jedną z fundamentalnych cech efektywnego rynku finansowego jest zdolność rynku terminowego do zapewnienia informacji na temat kształtowania się przyszłych cen instrumentów bazowych. Powszechnie się uważa, że dzięki rozwojowi rynku derywatów, szczególnie kontraktów futures i mechanizmowi transmisji informacji, inwestorzy mają możliwość lepszego planowania wydatków zarówno obecnie jak i w przyszłości. Podejmowane przez spekulantów działania na rynku terminowym mają pozytywny wpływ na równowagę natychmiastowych rynków, przyczyniając się do ujawnienia informacji na temat oczekiwań uczestników co do przyszłych zdarzeń, a więc i przyszłych cen. Prognozy te umożliwiają ustalenie odpowiednich relacji między cenami spot i futures. Instrumenty pochodne oprócz głównej roli, jaką jest efektywny transfer różnych rodzajów ryzyka między uczestnikami rynku finansowego, pełnią wiele innych, ekonomicznie istotnych funkcji. Jedną z nich jest mechanizm tworzenia transmisji informacji między rynkiem natychmiastowym a terminowym. Wzajemne sprzężenie segmentów rynku finansowego w znacznej mierze wynika z powiązania instrumentów będących przedmiotem ich obrotu. (fragment tekstu)

The base of term contracts Futures the standard of investors moods. According to researches it is considered that the term contracts deflections to its basic instrument can be treated as an average mood gauge of many investors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Anczok W., Baza - miernik nastrojów inwestorów. "Rynek Terminowy" 2002.
  2. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1999.
  3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  4. Majewska A., Konwergencja cen na przykładzie walutowych kontraktów futures na USD, w: Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Cz. II. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2000.
  5. Nieto M.L., Fernandes A., Munos M.L., Market Efficiency in the Spanish Derivatives Markets. "An Empirical Analysis" 1998.
  6. Sperandeo V., Trader vic II, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  7. Wolter M., Kawski M., Baza kontraktów terminowych jako wskaźnik nastroju inwestorów, "Rynek Terminowy" 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu