BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Będzieszak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Planowanie wydatków budżetowych w Królestwie Niderlandów
Public Expenditure Planning in the Netherlands
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 5, s. 53-64, tab.
Issue title
Wybrane aspekty finansów
Keyword
Finanse publiczne, Planowanie budżetowe
Public finance, Budget planning
Note
streszcz., summ..
Country
Holandia
Netherlands
Abstract
Systemy budżetowe państw należących do Unii Europejskiej w wielu przypadkach bardzo różnią się od siebie. Wynika to z różnych przyczyn historycznych, przyjętego stopnia decentralizacji zadań publicznych, systemu prawnego. W wielu przypadkach można jednak zauważyć wspólny element systemów krajów UE oraz rozwiniętych i rozwijających się krajów świata. Następuje odejście od tradycyjnej, czyli współczynnikowej, metody planowania wydatków budżetowych na rzecz metod, które określa się budżetowaniem zorientowanym na wyniki lub oddziaływanie. Jednym z krajów, który ma pewne doświadczenia w nowoczesnym zarządzaniu finansami publicznymi jest Królestwo Niderlandów. Celem artykułu jest przedstawienie case-study nowoczesnego systemu planowania budżetowego oraz wskazanie problemów związanych z wdrażaniem takiego systemu. W pierwszej części opracowania zaprezentowano cechy metod planowania budżetu państwa. Kolejne części dotyczą planowania wydatków budżetowych w Królestwie Niderlandów - przedstawiono ogólne zasady planowania budżetowego i narzędzi nowoczesnego zarządzania wydatkami publicznymi. (fragment tekstu)

The article presents method of public expenditure planning - the traditional and the modern ones. One the countries that implemented outcome-budgeting is the Netherlands. The main element of outcome budgeting and managing are the H-questions and the W-questions. They show if public expenditure program has a so called social effect, are there instruments to achieve the aim and how much it will cost. After the budget year an assessment is done once more - it judges if: the targets are achieved, did the instruments were appropriate and how much it cost.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bestbreur T., Klassen H., New Public Budgeting in the Netherlands: Local and National Efforts - A Critical Appraisal. Paper for the 2003 Annual EGPA Conference in Oeiras, Portugal 2003
  2. Blondal J.R., Kromann Kristensen J., Budgeting in the Netherlands. "OECD Journal on Budgeting" 2002, Vol. 1, No 3.
  3. Curristine T., Performance Information in the Budget Process: Results of the OECD 2005 Questionnaire, "OECD Journal on Budgeting" 2005, Vol. 5, No 2.
  4. Denek E., Sobiech J., Woźniak J., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  5. Joumard P.M. Kongsrud Y.S. Nam R., Price: Enhancing the Effectiveness of Public Spending: Experience in OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers No 380, OECD Publishing 2004.
  6. Kraan D-J., Typically Duch, "OECD Journal on Budgeting" 2005, Vol. 4, No 4.
  7. Posset J., van Nispen F. , Perforniance Budgeting in the Netherlands. 2"'' Trans-atlantic Dialogue - A Performing Public Sector Conference Paper. Leuven 2006.
  8. Webber D., Managing the Public 's Money: From Oulputs lo Outcomes - and Beyond, "OECD Journal on Budgeting" 2004, Vol. 4, No 2, Paris.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu