BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przegląd czynników kształtujących cenę instrumentów pochodnych
The Revue of Factors Which Determine the Value of Derivatives
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 5, s. 77-86, rys., tab.
Issue title
Wybrane aspekty finansów
Keyword
Instrumenty pochodne, Opcje, Instrumenty finansowe
Derivatives, Options, Financial instruments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Instrumenty pochodne, jak sama nazwa wskazuje, powstały na podstawie innych walorów, dlatego nie mogą być oddzielane od pozostałych segmentów rynku finansowego, ponieważ walorami podstawowymi są zarówno instrumenty rynku kapitałowego, pieniężnego jak i walutowego. Ich wartość jest w dużej mierze uzależniona od tego, jak kształtują się ceny instrumentów bazowych. Na ich podstawie wyznacza się bowiem jeden z ważniejszych czynników wpływających na cenę opcji - zmienność. Standardowe modele wyceny instrumentów pochodnych wymagają znajomości ceny realizacji, stopy procentowej wolnej od ryzyka, czasu wygaśnięcia, a w przypadku opcji akcyjnych również stopy dywidendy. Celem artykułu jest przedstawienie czynników kształtujących cenę instrumentów pochodnych i określenie wpływu poszczególnych zmiennych na ich wartość. Należy zaznaczyć, że czynniki będą analizowane w odniesieniu do instrumentów o niesymetrycznym ryzyku. Wycena instrumentów o symetrycznym ryzyku polega bowiem na określeniu ich struktury terminowej. (fragment tekstu)

The main goal of this article is to identify and analyse factors, which determine the value of derivative. There are: the price of the underlying asset, the exercise price of the option, the time to maturity of the option, the risk-free interest rate, the dividend, and the variance of the underlying asset. The most important factor in valuation methods is the volatility, because it has to be estimated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1997.
  2. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
  3. Taylor F., Rynki i opcje walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu