BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aspadarec Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie a mechanizm "walki o wszystko" na rynku kapitałowym
Warsaw Stock Exchange And The Mechanism of "Winner-Takes-All-Battle"
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 19-34, tab.
Issue title
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Keyword
Rynek kapitałowy, Indeks giełdowy, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Capital market, Stock market indexes, Warsaw Stock Exchange Index
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W ostatnich latach w wielu gospodarkach świata daje się zaobserwować olbrzymi wzrost zainteresowania rynkami akcji. Postęp technologiczny stworzył nowe rynki i wzmocnił produktywność działalności gospodarczych niemal w każdym aspekcie. Aby można się było szybko zorientować w tym, co się dzieje aktualnie na rynku, skonstruowano indeksy giełdowe. Najbardziej znanym indeksem giełdowym jest prawdopodobnie Dow Jones Industtrial Average (DIJA). W artykule skoncentrowano się na indeksach obrazujących sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w szczególności na indeksie WIG20. Najpierw należy przedstawić indeks WIG20 i argumenty za słusznością wyboru tego parametru jako przedmiotu badań. (fragment tekstu)

This article presents the new trend on a global capital market which is the mechanism "winner-takes-all-battle". The mechanism pays attention to a concentration the values on stock exchange. The researches included in the article suggest that the trend "winner-takes-all-the-battle" exists on Warsaw Stock Exchange. This trend is presented on the example of WIG20 index in reference to the remaining indexes of the Warsaw market and European markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bianco A., Lavelle L., Dyrektorzy w matni, "Business Week Polska" 2001, luty.
  2. Bruckner K., Leithner S., McLean R., Taylor Ch., Welch J., What is tire market telling you aboutyour strategy? "McKinsey Quaterly" 1999, nr 4.
  3. Campbell D., Hulme R., The winner-takes-all economy, "McKinsey Quarterly" 2001, nr 1.
  4. Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG Press, Warszawa 2000.
  5. Szczęsna A., Pietrewicz L., Walka o wszystko na rynku kapitałowym. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2002, nr 7/8.
  6. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu