BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bajsarowicz Joanna
Title
System finansowania gmin a kierunki jego zmian zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku
Finanzierungssystem: Die Gemeinde und Die Richtungen Der Veranderungen Des Finanzierungssystems Ubereinstimmend Mit Dem Gesetz Uber Die Einkommen Der Gemeinden Geltend ab Den 1.01.2004
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 181-202, tab.
Issue title
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Keyword
Finanse publiczne, Finanse samorządu terytorialnego, Budżet gminy
Public finance, Local government finance, District budget
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedmiotem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie skutki dla gmin będzie miało wdrożenie od 1 stycznia 2004 roku nowego systemu finansowania gmin oraz czy zwiększone udziały w podatkach państwowych PIT i CIT zrekompensują utracone przez gminy dotychczasowe źródła dochodów. Dokonano również wstępnej oceny zakresu finansowania dochodami określonymi w obowiązującej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zadań własnych gminy oraz kierunku zmian w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dane ewidencyjne gminy Cedynia oraz obliczenia własne na podstawie projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 3 lipca 2003 roku
 2. Dane Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl.
 3. Dane statystyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie publikowane w "Biuletynie Informacyjnym RIO", za lata 1998-2002.
 4. druk sejmowy nr 1732 z 3.07.2003 r.
 5. Kańduła S., Ograniczenia samodzielności wydatkowej samorządu gminnego w Polsce. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 899. Wrocław 2001.
 6. Kołodziejczyk D., sytuacja finansowa gmin jako czynnik rozwoju lokalnego, "Samorząd Terytorialny" 2002.
 7. Kurzyna-Chmiel D., Zadania własne gminy. "Gazeta Samorządu i Administracji"' 2001, nr 15/16, s. 48.
 8. Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o. Gdańsk 2002, s. 432-433.
 9. Miemiec W., Cybulski B., Samorządowy poradnik budżetowy na 2002 R. Municipium, Warszawa 2002.
 10. Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. T. 1. Polskie Wydawnictwo Profesjonalne, Warszawa 2000, s. 219, 221.
 11. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym. Tekst jednolity, Dzu z 2001. Nr 142, poz. 1591.
 12. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych, Dzu 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. O dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, Dzu 1998, nr 150, poz. 983 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu