BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Królikowska Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Konkurencja podatkowa w rozszerzonej Unii Europejskiej
La Concurrence D'impót Dans L`Union Europeene Elargie
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 203-213, tab.
Issue title
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Keyword
System podatkowy, Konkurencyjność podatkowa, Harmonizacja
Tax system, Tax competition, Harmonisation
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Konkurencja (z łaciny concurrentia - współzawodnictwo) to, zgodnie z ujęciami encyklopedycznymi, proces dążenia przez uczestników rynku do realizacji swoich interesów przez przedstawianie jak najkorzystniejszych ofert, w których skład wchodzą nie tylko ceny, ale także na przykład jakość wyrobu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Konkurencję można podzielić na cenową, czyli związaną z ilością dóbr, które są w stanie kupić nabywcy za określoną kwotę, oraz konkurencję pozacenową, która określa jakość produktu, styl, cechy wyrobu, jego parametry użytkowe, trwałość udzielanej gwarancji, marki, serwisu czy ewentualnego kredytu. Bardziej zróżnicowane kryteria i rodzaje konkurencji znajdujemy w odpowiednich teoriach ekonomicznych, traktujących o konkurencji doskonałej i niedoskonałej. Na gruncie rozważań naukowych, ćwiczeń intelektualnych, porównań z otaczającą rzeczywistością formułowane są dość oryginalne definicje, utożsamiające konkurencję z aktywnym procesem dokonywania odkryć, tworzenia wiedzy czy "twórczej destrukcji".(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Antczak R., Podatki liniowe - remedium czy propaganda? "eReferaty" sierpień/2003, www.case.com.pl.
 2. Burdach D., Harmoniazacja podatków bezpośrednich w Unii Uuropejskiej, "Biuletyn Skarbowy" 2002.
 3. Cato handbook foor congress policy. Policy recommendations for the 108 th congress, Cato Institute, Washington, d.c. 2003.
 4. Estonia rajem podatkowym? "Rynki Zagraniczne" 2002, nr 117.
 5. Smyk K., Wpływ integracji europejskiej na priorytety polityczne oraz przeobrażenia gospodarczo-spoleczne w Irlandii, "Biuletyn Analiz" 2002.
 6. Stefaniak J., Fiszer J., Międzynarodowe planowanie finansowe. "Rzeczpospolita" 1996, nr 115, s. 16.
 7. Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 8. W opinii Ministerstwa Finansów Finlandii, "Rynki Zagraniczne" 2003, nr 159.
 9. www.cie.gov.pl/ publikacje/bp07.pdf
 10. www.mis.pb.pl.
 11. www.taxways.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu