BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakrzewska Elżbieta
Title
Środowisko człowieka w mieście w świetle zmian w strukturze użytkowania ziemi
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 99, s. 52-60, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej
Keyword
Środowisko miejskie, Użytkowanie ziemi, Urbanizacja, Rozwój miasta, Funkcje miasta, Lokalizacja przemysłu, Ludność miejska, Podział administracyjny
Urban environment, Land use, Urbanisation, City development, Town function, Location of industry, Urban population, Administrative division
Abstract
Proces urbanizacji działający od przełomu XIX i XX wieku, który spowodował zdecydowany rozwój miast i doprowadził do stworzenia wielkich skupisk miejskich, wywołał wiele perturbacji w środowisku człowieka. Życie i rozwój miasta zależy od tego jakie są główne dziedziny jego działalności, a więc od tego jakie pełni ono funkcje. Zmiana funkcji pełnionych przez miasto na przestrzeni dziesięcioleci powodowała zmianę użytkowania ziemi. Proces ten nie odbywał się bez wpływu na przemiany środowiska człowieka. Sukcesja funkcji pełnionych przez miasto, jego poszczególne dzielnice wywołuje również zmiany i ewolucję krajobrazu miejskiego. W tym miejscu należy wyjaśnić, iż pojęcie sukcesji, jako zasadniczego procesu działającego w środowisku człowieka w mieście zostało przeniesione z ekologii roślin. A.H. Howley definiuje sukcesję jako "serię zdarzeń związanych z zastępowaniem na danym obszarze jednego rodzaju zasiedlenia lub użytkowania innym". Proces sukcesji związany jest z wypieraniem funkcji pierwotnych obszarów miejskich i wprowadzaniem kolejnych, nowych funkcji. Zmiany funkcji pociągają zmiany użytkowania ziemi, w wyniku czego zmienia się środowisko człowieka. Proces ten przybiera na sile w okresie rozwoju miast i zmian funkcji. Sukcesja funkcji wyprzedza sukcesję fizycznego tworzywa miasta; wolne tempo sukcesji form działa opóźniająco na przemiany innych elementów struktury przestrzennej miasta i powoduje pewne zakłócenia w środowisku miejskim. Co prawda w procesie lokalizacji funkcji dużego znaczenia nabiera dostępność i atrakcyjność miejskiego środowiska, ale nie zawsze jest ono we właściwy sposób przekształcane dla pełnienia nowych funkcji. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Board N., London docklands - an example of inner city reneval. Geography, t. 64, cz. 3, 1979, s. 190-195.
 2. Bourne S.L., Physical adjustment processes and land use succession: a conceptual review and central city example. Economic Geography, t. 17, nr 1, 1971, s. 1-15.
 3. Carter H., The study of urban geography, London 1975.
 4. Dickinson R.I., The west european city, London 1962.
 5. Goodall B., The economics of urban areas, London 1972.
 6. Grocholska J., Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie. KPZK PAN, Studia, Warszawa: PWN 1974.
 7. Howley A.H., Human ecology. A theory of community structure, New York 1950.
 8. Korcelli P., Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, PWN, Warszawa 1974.
 9. Korcelli P., Rozwój struktury przestrzennej obszarów metropolitalnych Kalifornii, Warszawa 1969.
 10. Mydel R., Rozwój terytorialny oraz formowanie struktury przestrzennej miasta Krakowa, Folia Geographica, PAN, Kraków 1979.
 11. Mydel R., Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Ossolineum, Kraków 1979.
 12. Niedercorn J H., Hearle E.F.R., Recent land-use trends in forty-eight large american cities. Land Economics, t. XL, nr 1, 1964, s. 105-109.
 13. Perloff U.S., The quality of the urban environment. Washington 1969.
 14. Preston R.F., The zone in transition: a study of urban land use patterns. Economic Geography, t. 42, nr 3, 1966, s. 236- 260.
 15. Shaw D.J.B., Planning Leningrad, Geographicle Review, t. 68, nr 1, 1978.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu