BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gługiewicz Zbigniew
Title
Koszty skupu i transportu mleka w województwie poznańskim
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 99, s. 83-101, tab., wykr.
Issue title
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej
Keyword
Przemysł mleczarski, Transport, Przewozy towarowe, Analiza kosztów, Koszty transportu, Ceny skupu, Mleko
Dairy industry, Transport, Cargo transportation, Cost analysis, Transport costs, Purchase prices, Milk
Country
Województwo poznańskie
Poznańskie Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań, przeprowadzonych w ramach problemu węzłowego 13.2, a poświęconych racjonalizacji przebiegów towarowych mleka w sferze skupu w województwie poznańskim. Zebrane materiały statystyczne dotyczą miesiąca czerwca (1978 r.), a więc okresu, w którym występuje największe nasilenie skupu. Przekroje przestrzenne badań odnoszą się do rejonów skupu, to znaczy obszarów przyporządkowanych skupowo poszczególnym zakładom mleczarskim. Badaniami nie objęto gmin, należących do rejonu skupu obsługiwanego przez zakład mleczarski we Wrześni. W pierwszej części artykułu zaprezentowano własną oryginalną metodę kalkulacji jednostkowych kosztów skupu mleka i kosztów jego transportu. Metoda taka jest niezbędna, ponieważ księgowa ewidencja analityczna kosztów, prowadzona w zakładach mleczarskich, nie przewiduje takiej specyfikacji kosztów, która by pozwoliła na bezpośrednią kalkulację interesujących nas kosztów jednostkowych. Drugą część artykułu poświęcono merytorycznej analizie kosztów skupu ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszego ich składnika, jakim są koszty transportu. Wszystkie wyjściowe materiały źródłowe pochodzą ze sprawozdawczości, prowadzonej w zakładach mleczarskich. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu