BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupski Rafał (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Title
Źródła sukcesu przedsiębiorstw
The Sources of Enterprises' Success
Source
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2015, t. 31 (1), s. 17-24, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Sukces przedsiębiorstwa, Zarządzanie dla sukcesu, Badanie przedsiębiorstw
Success of the company, Management for success, Enterprises study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja źródeł sukcesu firm pochodzących ze zbioru z góry przyjętych obszarów behawioralnych. Badania ankietowe przeprowadzono w 125 losowo wybranych przedsiębiorstwach. Najwięcej respondentów uważało, że w krótkim horyzoncie o sukcesie firmy decyduje zarządzanie operacyjne. W dłuższej perspektywie decyduje zarządzanie strategiczne oraz innowacje. Około 1/3 firm uważa, że o sukcesie firm, tak w krótkiej, jak i długiej perspektywie decyduje wykorzystywanie okazji. Przedstawiono również wyniki badań w przekroju wytypowanych rodzajów działalności oraz w przekroju wielkości firm mierzonej poziomem zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is to identify the sources of enterprises' success coming from the set of behavioural areas established in advance. The questionnaire test was conducted in 125 randomly set enterprises. The most of the respondents regarded that the resource of enterprises' success in the short-run is operational management. In the long-term, the crucial is strategic management and innovations - according to the research results. About 33,33% of respondents regarded that using occasions was the source of success both in the short-term and long-term time perspective. The research results in accordance with activities' types and enterprises' size measured with the level of employment were also presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
  2. Krupski R., Planowany czy nie planowany rozwój małych firm. Co z teorią zarządzania strategicznego?", "Przegląd Organizacji" 2005 nr 3.
  3. Krupski R., Strategiczność zasobów, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 9.
  4. Krupski R., Badania nad oryginalnością zasobów przedsiębiorstwa, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja (red. J. Skalik), PN AE Nr 1141, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
  5. Krupski R., Dyskusja o treści strategii, Przegląd Organizacji 2010 nr 6.
  6. Krupski R., Osyra M., Użyteczność zasobów niematerialnych w świetle badań empirycznych. Kontekst strategiczny [ w:] Zarządzanie strategiczne. Modele biznesu. Nowe obszary badań (red. J. Rokita), GWSH, Katowice, 2013.
  7. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
  8. Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa 2010.
  9. Peters T., Waterman R.H. Jr, In Search of Excellence, Harper&Row, New York 1982.
  10. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2084-2686
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu