BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbicki Janusz
Title
Mechanizm planistyczno-finansowy gospodarki terenowej (analiza funkcjonowania systemu)
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1980, nr 87, s. 5-70
Issue title
Planowanie i finansowanie działalności organów terenowych
Keyword
Planowanie gospodarcze, Gospodarka planowa, Planowanie finansowe, Gospodarka narodowa, Gospodarka regionalna, Zarządzanie gospodarką, Kompetencje kierownicze, Efektywność ekonomiczna, Rachunek efektywności, Polityka budżetowa, Dochody, Koordynacja gospodarcza, Decentralizacja
Economic planning, Planned economy, Financial planning, National economy, Regional economy, Management of the economy, Managerial competencies, Economic efficiency, Efficiency calculation, Budgetary policy, Income, Economic coordination, Decentralization
Note
streszcz.
Abstract
Autor rozpatruje warunki i mechanizmy funkcjonowania systemu kierowania gospodarką terenową ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby poziomej integracji planowania społeczno-gospodarczego i budżetowego na szczeblu terenowym. Decentralizacja gospodarki terenowej wymaga uzależnienia planów terenowych od budżetów terenowych, w zakresie w jakim pozwala na to pionowe uzależnienie planów i budżetów terenowych od narodowego planu społeczno-gospodarczego oraz budżetu państwa. Ze względu na to autor poświęca główną uwagę systemowi dochodów budżetowych oraz uzupełniającym te dochody funduszom parafiskalnym organów terenowych. W konkluzji autor dochodzi do wniosku, że system dochodów stanowi największą przeszkodę dla decentralizacji gospodarki terenowej. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu