BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Florian
Title
Oddziaływanie usług na równowagę rynkową i konsumpcję społeczeństwa
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 92, s. 99-116, rys., tab.
Issue title
Rola i miejsce usług w gospodarce narodowej
Keyword
Usługi, Równowaga rynkowa, Konsumpcja społeczna, Konsumpcja, Jakość usług, Konsumpcja usług, Rynek usług
Services, Market equilibrium, Social consumption, Consumption, Quality of services, Services consumption, Services market
Abstract
W kolejnym artykule podjęto próbę przedstawienia realnego wpływu usług na równowagę rynkową i konsumpcję społeczeństwa. Artykuł ten z jednej strony unaocznia stopień oddziaływania całej sfery usług na równowagę ogólną, a z drugiej poszczególnych rodzajów usług na równowagę rynkową w usługach oraz szczególnie w dobrach, w konsekwencji na racjonalne wykorzystanie zasobów. W omawianym rozdziale wskazano również na przeobrażenia, jakie zachodzą w konsumpcji usług. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Goettig W.: Usługi jako element podaży rynkowej, TNOiK, Bydgoszcz 1978.
 2. Gruz M.: Miejsce usług w tworzeniu i spożyciu dochodu narodowego w Polsce w latach 1970-1975, AE, Katowice 1980 (maszynopis pracy doktorskiej).
 3. Grycner S.: Finansowe i społeczne racje. Życie Gospodarcze, nr 10.
 4. La Place du Secteur Tertiare dans l'Economie Francaise. Problemes Economiques 1978, nr 1569.
 5. Lange O.: Dzieła t. V, Ekonometria, PWE, Warszawa 1976.
 6. Lewandowska Z.: Model konsumpcji w Polsce w okresie industrializacji socjalistycznej. KiW, Warszawa 1979.
 7. Libhard J.: Doskonalenie klasyfikacji i metodologii usług. Przemysł Drobny i Usługi 1979, nr 3.
 8. Makarski S., Grzybek M.: Wielkość popytu na usługi bytowe. Przemysł Drobny i Usługi 1979, nr 4.
 9. Mały Rocznik Statystyczny 1977. GUS, Warszawa 1977.
 10. Marks K.: Kapitał, t. II, KiW, Warszawa 1955.
 11. Mozołowski A.: Usługi i rzemiosło. Uwagi i propozycje. KAW, Warszawa 1980.
 12. Niewadzi Cz.: Usługi w kształtowaniu konsumpcji i równowagi pieniężno-rynkowej. Życie Gospodarcze 1980, nr 36.
 13. Niewadzi Cz.: Usługowy wariant modelu konsumpcji. Życie Gospodarcze 1980, nr 37.
 14. Pałaszewska-Reindl T.; Konsumpcje dóbr trwałego użytku w Polsce. PWE, Warszawa 1966.
 15. Rocznik Dochodu Narodowego 1976. GUS, Warszawa 1977.
 16. Rocznik Statystyczny 1976. GUS, Warszawa 1976.
 17. Rocznik Statystyczny 1979. GUS, Warszawa 1979.
 18. Sochacki T.: Wpływ usług gwarancyjnych i przedsprzedażnych na ogólny poziom świadczenia usług dla ludności. TNOiK, Bydgoszcz 1978.
 19. Styś A., Olearnik J.: Konsumpcja usług a rozwój społeczno-gospodarczy. Gospodarka Planowa 1980, nr 3.
 20. Szwarc K.: Turystyka nowa gałąź gospodarki. Życie Gospodarcze 1964, nr 28.
 21. Turgeon L.: The Advanced Capitalist System, A revisionist view, M.E.Sharpe, Inc., White Plains, N.Y, 1980.
 22. Winiewski M.: Fundusze spożycia społecznego a stopa życiowa ludności. KiW, Warszawa 1969.
 23. Wiśniewski F.: Przemiany rynku usług pod wpływem wzrostu gospodarczego, w: Roczniki Ekonomiczne, t. XV, za lata 1962/63, PTPN, PTE, Poznań 1963.
 24. Wiśniewski F.: Rynek usług w gospodarce socjalistycznej. Poznań 1980, problem węzłowy 13.2.07.1.1.2. (maszynopis).
 25. Zakrzewski Z.: Właściwości popytu konsumpcyjnego a organizacja aparatu usług. Studia i Informacje Instytutu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, t. 9/10. Rozwój usług rynkowych, Warszawa 1966.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu