BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strąk Tomasz (Uniwersytet Szczeciński), Stępień Paweł (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Bezpośrednie i pośrednie koszty bankructwa
Direct and Indirect Bankruptcy Costs
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 261-283, rys., tab.
Issue title
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Keyword
Likwidacja przedsiębiorstwa, Upadłość przedsiębiorstwa, Bankructwo
Closing down of business, Enterprise bankruptcy, Bankruptcy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Koszty upadłości, zwane także kosztami bankructwa, są rozważane w ramach zarządzania finansami w kontekście teorii substytucji kapitału. Zgodnie z teorią substytucji kapitału, która jest rozwinięciem modelu Modiglianiego--Millera wartość przedsiębiorstwa obejmuje trzy elementy: wartość przedsiębiorstwa przy finansowaniu wyłącznie kapitałem własnym, wartość tarczy podatkowej oraz koszty upadłości. (fragment tekstu)

In the first part of the paper the authors present theoretical background of bankruptcy costs in the context of the capital substitution theory. Next part provides identification and analysis of direct and indirect bankruptcy costs in Polish companies. Last parts of the paper present results of the empirical research on direct bankruptcy costs carried out by the authors in 2003.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Altman E.J., Corporate Financial Distress and Bankruptcy, John Wiley & Sons, Inc., NewYork 1993.
 2. Altman E. J., Further Empirical Investigation of Bankruptcy Cost Cuestion, "Journal of Finance" 1984, nr 39, za M. Jerzemowska, Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999.
 3. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Sejmowych 1999, nr 1.
 4. Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1999.
 5. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami. T. 1, PWE, Warszawa 2000
 6. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
 7. Jajuga T., Słoński T., Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 8. DzU 1991, nr 118, poz. 512, z późn. zm.
 9. DzU 2002, nr 9, poz. 88, z późn. zm.
 10. Emery D.R., Finnerty J.D., Principles of Finance with Corporate Applications, West Publishing Company, 1994 s. 439, za M. Jerzemowska, Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999.
 11. Laitinen E.K., Laitinen T., Cash Management Behavior and Failure Prediction, .,Journal of Business Finance and Accounting" 1998, nr 25(7).
 12. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Difin, Warszawa 2001.
 13. Modigliani F., Miller M.H., Corporate Income Taxes and the Cost of Capital, "The American Economic Review", June 1963, vol. 53.
 14. Pluta W., Strategiczne zarządzanie finansami, Eskpert, Wrocław 1996.
 15. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. DzU 1996, nr 154, poz.753, z późn. zm.
 16. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Funsdamentals of Corporate Finance, Irwins, Homewood1991, za: M. Jerzemowska, Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999.
 17. Shapiro A.C., Modern Corporate Finance, Macmillan Publishing Company, New York 1990.
 18. Thorburn K.S., Bankruptcy Auctions: Costs, Debt, Recovery and Firm Survival, Fragment doktoratu autorki złożonego na Stockholm School of Economics, Sztokholm 1997.
 19. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60, poz. 535.
 20. Warner J.B., Bankruptcy Costs and the New Bankruptcy Code, "Journal of Finance" 1983, nr 38, za M. Jerzemowska, Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999.
 21. Weiss L.A., Bankruptcy Resolution: Direct Costs and Violation of Priority of Claims, "Journal of Financial Economics" 1990, nr 27, za Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu