BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strąk Tomasz (Uniwersytet Szczeciński), Stępień Paweł (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Modelowanie kosztów bankructwa
Bankruptcy Cost Modeling
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 285-297, rys., tab.
Issue title
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Keyword
Bankructwo, Upadłość przedsiębiorstwa, Modelowanie ekonometryczne
Bankruptcy, Enterprise bankruptcy, Econometric modeling
Note
streszcz., summ..
Abstract
Do oszacowania wartości kosztów bankructwa wykorzystuje się między innymi model Wilcoxa' oraz wskaźnik q Tobina. Model Wilcoxa pozwala na uproszczoną wycenę wartości likwidacyjnej przedsiębiorstwa. Wartość likwidowanej aktywów przedsiębiorstwa = wartość środków pieniężnych + wartość papierów wartościowych + 0,7 x należności + 0,5 x wartości księgowej pozostałych aktywów. Porównanie oszacowanej w ten sposób wartości brutto przedsiębiorstwa z jego wartością rynkową pozwala na oszacowanie pośrednich kosztów upadłości. Bezpośrednie koszty upadłości oblicza się na podstawie kalkulacji wartości rezerwy, którą należałoby utworzyć w przypadku braku zdolności do kontynuacji działalności. (fragment tekstu)

The paper presents a model to estimate direct bankruptcy costs. The first part pro-vides theoretical background based on the Wilcox model and Tobin'sq model and the authors' own proposals of solutions. The second part presents a few examples of estimating direct bankruptcy cost and market value of company's assets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Waszawa 1999.
  2. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2001.
  3. Tobin J., A General Eguilibrium Approach to Monetary Theory. "Journal of Money, Credit and Banking" 1969, nr 1.
  4. Wilcox J.W., A Gambler's Ruin Prediction of Business Failure Using Accounting Data, "Sloan Management Review" 1977, nr 12.
  5. Wilcox J.W., A Prediction of Business Failure Using Accounting Data. "Journal of Accounting Research" 1973, nr 8.
  6. Wilcox J.W., A Simple Theory of Financial Ratios as Predictors of Failure, "Journal of Accounting Research" 197.
  7. Zarzecki D., Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu