BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Alińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Pietrzak Bogusław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wasiak Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ewolucja zmian i zadania dla banków centralnych w świetle doświadczeń kryzysu finansowego
The Evolution of Changes and Tasks of the Central Banks in Perspective of the Financial Crisis' Experiences
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 1, s. 35-49, wykr., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
Keyword
Kryzys finansowy, Banki centralne, Stabilność finansowa, Polityka pieniężna
Financial crisis, Central banks, Financial sustainability, Monetary policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie ewolucji zmian w działalności banków centralnych, które to zmiany wynikają z doświadczeń ostatniego kryzysu. Jego konsekwencje wymusiły stworzenie nowych regulacji prawnych, tworzących zmienione w stosunku do poprzedniego okresu warunki funkcjonowania systemu finansowego. Na konieczność wprowadzenia zmian wpływają także uwarunkowania rynkowe (sytuacja w sektorze bankowym) oraz organizacyjne (safety net). Prowadzą one do redefinicji roli oraz znaczenia banku centralnego w systemie finansowym i w gospodarce. Obecnie, w coraz większym zakresie, na bankach centralnych spoczywa odpowiedzialność nie tylko za realizację polityki monetarnej, ale także polityki makroostrożnościowej. (fragment tekstu)

The evolution in the activities of central banks results particularly from the experiences of the recent financial crisis. Its consequences forced creation of the new legal framework for central banks, which formed new conditions for the functioning of the financial system. Additionally, market and organizational background (the situation in the banking sector) influences the necessity for the changes and leads to redefinition of the role and the importance of a central bank in a financial system and economy. Presently central banks bear responsibility for both monetary and macroprudential policies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagehot W., Lombard Street: A Description of the Money Market, H. S. King, London 1873.
 2. Bańbuła P., Polityka makroostrożnościowa: przesłanki, cele, instrumenty i wyzwania, "Materiały i Studia" 2013, nr 298, NBP.
 3. Borio C., English W., Filardo A., A tale of two perspectives: old or new challenges for monetary policy?, "BIS Working Paper" 2003, No. 127.
 4. Capie F., Goodhart Ch., Fischer S., Schnadt N., The Future of Central Banking, Cambridge 1994.
 5. Caruana J., Monetary policy in a world with macroprudential policy, speech by Mr Jaime Caruana, General Manager of the BIS, Saarcfinance Governors' Symposium, Kerala 2011.
 6. Dembinski P., Finansjalizacja - klęska urodzaju w gospodarce, www. obserwatorfinansowy.pl, dostęp 24.01.2015.
 7. Freixas X., Gianini C., Hoggarth G., Soussa F., Lender of Last Resort; a Review of Literature, "Financial Stability Review" 1999, Bank of England.
 8. Goodhart C. A. E., The Changing Role of Central Banks, BIS, 2010.
 9. Goodhart C. A. E., The Evolution of Central Banks, MIT Press, Cambridge Massachusetts 1988.
 10. http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2009/090921e.pdf
 11. Humphrey T. M., Lender of lat resort: What it is, whence it came, and why the Fed isn't it, Cato Institute United States, 2010.
 12. Kowalak M., Jakościowe aspekty polityki współczesnego banku centralnego, "Bank i Kredyt" 2006, nr 3.
 13. Laidler D., Central bank as a lender of last resort - trendy or passe, Bankowość centralna a system finansowy, Konferencja Naukowa w NBP, Warszawa 2004.
 14. Landau J. P., Bubbles and macroprudential supervisor, Remarks at the Joint conference on The Future of Financial Regulation, Banque de France and Toulouse School of Economics(TSE), Paris 2009.
 15. Matysek-Jędrych A., Odpowiedzialność i przejrzystość banku centralnego w działaniach na rzecz stabilności finansowej, "Materiały i Studia" 2014, nr 303.
 16. Narodowy Bank Polski, Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003, Warszawa 1998.
 17. Pietrzak B., Wasiak K., O potrzebie koordynacji polityki (skalnej i monetarnej, w: O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów. Książka jubileuszowa prof. zw. dr hab. S. Owsiaka, red. A. Moździerz, PWE, Warszawa 2011.
 18. Polański Z., Wprowadzenie. System finansowy w Polsce, w: System finansowy w Polsce, red. Z. Polański, B. Pietrzak, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 19. Pyka I., Niezależność banku centralnego z perspektywy globalnego kryzysu finansowego, "Zeszyty Naukowe" 2011, nr 11, PTE Kraków.
 20. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., NBP, Warszawa 2014.
 21. Smaga P., Wpływ Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego na stabilność finansową w UE, "Gospodarka Narodowa" 2013, nr 3 (259).
 22. Submission to the Financial System Inquiry, Reserve Bank of Australia, 2014.
 23. Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno- -porównawcze, Scholar, Warszawa 2008.
 24. Thornton H., The evidence given by Henry Thornton before the Committees of Secrecy of the Two Houses of Parliament on the Bank of England, March and April 1797.
 25. Wójcik C., Co z drugą fazą kryzysu, "Rzeczpospolita" 25.08.2011.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.1.3.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu