BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góralska Joanna
Title
Outsourcing rachunkowości w świetle kosztów transakcyjnych
Accounting Outsourcing in the Light of Transaction Costs
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 79-86, rys., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Outsourcing, Outsourcing w księgowości, Koszty transakcyjne
Outsourcing, Accounting outsourcing, Transaction cost
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest charakterystyka kosztów transakcyjnych związanych z outsourcingiem rachunkowości. Umiejętność zweryfikowania ich i oszacowania decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia jakim jest outsourcing rachunkowości. Metodologia badania - w opracowaniu zastosowano klasyczne metody badawcze, takie jak analiza literatury przedmiotu oraz metody dedukcji i indukcji. Wynik - prawidłowo zaplanowany i wdrożony outsourcing rachunkowości minimalizuje koszty transakcyjne. Oryginalność/Wartość - w artykule podjęto próbę identyfikacji kosztów transakcyjnych związanych z outsourcingiem rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to characterize the transaction costs associated with the outsourcing of accounting. The ability to verify them and estimate determines the success of the project which is the outsourcing of accounting. Design/Methodology/Approach - used classic research methods, such as the analysis of literature and methods of deduction and induction. Findings - properly planned and implemented accounting outsourcing minimizes transaction costs. Originality/Value - the article attempts to identify the transaction costs associated with outsourcing accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arrow K. (1969), The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market Versus Nonmarket Allocation. In The Analysis and Evaluation of Public Expenditures: The PBB-System, U.S. Joint Economic Committee, 91st Session, Washington.
 2. Coase R.H. (1937), The Nature of the Firm, "Economica" nr 4 (16).
 3. Coase R.H. (1992), The Institutional Structure of Production, "American Economic Review" vol. 82.
 4. Gorynia M., Mroczek K. (2013), Koszty transakcyjne jako determinanta formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa, "Ekonomista" nr 2.
 5. Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 6. Hardt Ł. (2008), Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 7. Jarka S. (2013), Wykorzystanie outsourcingu w przedsiębiorstwach wielkoobszarowych w Wielkopolsce, "Rocznik ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich" t. 100, z. 2.
 8. Jastrzębski J., Mroczek K. (2014), Ronald Harry Coase 1910-2013, "Gospodarka Narodowa" nr 3 (271), Rok LXXXI/XXV maj-czerwiec 2014.
 9. Kowalska K. (2005), Kontraktowanie i koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa" nr 7-8.
 10. North D.C. (1991), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press.
 11. Outsourcing kadrowo-płacowy, Outsourcing rachunkowości (2012), Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu, www.ucmsgroup.pl/blog.ucmsgroup.pl.
 12. Outsourcing receptą na wzmocnienie polskich firm (2014), Sekwencja. Badania w sektorze MSP, www.sekwencja.org/2014/06/outsourcing-recepta-na-wzmocnienie-polskich-firm.
 13. Sobańska I. (2011), Granice organizacyjne systemu rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" tom 62 (118), Warszawa.
 14. Szczypa P. (2014), Rachunkowość zarządcza - klucz do sukcesu, wyd. CeDeWu Sp. z o.o., wyd. V, Warszawa.
 15. Urbanek P. (2011), Outsourcing w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa w świetle teorii kosztów transakcyjnych, "Gospodarka Narodowa" nr 4 (236).
 16. Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, WN PWN, Warszawa.
 17. Williamson O.E. (2008), Outsourcing: Transaction Cost Economics and Supply Chain Management, University of California, Berkeley, vol. 44, no 2.
 18. Zbroińska B. (2013), Wkład ekonomii kosztów transakcyjnych i teorii kontraktów do nauki o zarządzaniu, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" rok 17, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu