BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Koszty ubezpieczenia w umowach leasingu a zasada neutralności podatku od towarów i usług
Costs of Insurance Leasing and the Neutrality of Value Added Tax
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 95-103, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zasady podatkowe, Finanse przedsiębiorstwa, Umowa leasingowa, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Tax rules, Enterprise finance, Leasing contract, Value Added Tax (VAT)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - ukazanie kosztu ubezpieczenia w umowach leasingu w normach prawnych ustawy o podatku od towarów i usług na tle zasady neutralności podatku, co bezpośrednio oddziałuje na koszt pozyskania aktywów w drodze leasingu. Metodologia badania - badanie literatury, norm prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądowego. Wynik - w wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę podatkowego ujęcia kosztów ubezpieczenia w umowach leasingu w świetle teorii podatku. Oryginalność/Wartość - oryginalne przedstawienie podatkowego aspektu leasingu w kontekście jakości prawa podatkowego i zasady neutralności podatku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presenting the cost of insurance of leasing legal norms of the VAT against the essence of the principle tax neutrality, which directly affects the cost of assets by leasing. Design/Methodology/Approach - study of literature, standards of tax law and judicial decisions. Findings - the research presents the essence of the tax capturing the cost of insurance in the leasing agreements in the science of finance and the tax theory. Originality/Value - the original presentation of the tax aspects of leasing in terms of quality of tax law and the principle of tax neutrality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Etel L. (2002), System podatkowy (zarys wykładu), WSFiZ w Siedlcach, Siedlce.
  2. Gajl N. (1995), Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
  3. Gomułowicz A. (2001), Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  4. Harasimowicz J. (1998), Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa.
  5. VI Dyrektywa VAT (2004), red. K. Sachs, C.H. Beck, Warszawa.
  6. Wojda M. (2008), Dyrektywa VAT 2006/112//WE, red. J. Martini, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu