BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuzior Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ku nowym zasadom rachunkowości leasingu : perspektywa korzystającego
Towards the New Accounting Rules for Leases : the Lessee's Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 123-130, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Leasing, Rachunkowość, Zasady rachunkowości
Leasing, Accounting, Accounting principles
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem opracowania jest przedstawienie działań i propozycji IASB i FASB w zakresie nowych zasad rachunkowości leasingu oraz wskazanie przyczyn, które uniemożliwiły wypracowanie wspólnego stanowiska. Ponadto celem jest zaprezentowanie skutków sprawozdawczych, jakie wywoła u korzystającego przyjęcie rozwiązań obecnie proponowanych przez IASB. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano analizę rozwiązań wskazanych w dokumencie dyskusyjnym oraz projektach nowego standardu rachunkowości leasingu, opracowanych przez IASB i FASB. Dokonano również przeglądu komentarzy i opinii osób sporządzających i wykorzystujących sprawozdania finansowe zgłoszonych do wskazanych projektów. Wynik - w opracowaniu wskazano, jakie skutki w sprawozdaniu finansowym korzystającego i w wynikach analizy prowadzonej na jego podstawie spowoduje przyjęcie proponowanego modelu rachunkowości leasingu. Oryginalność/Wartość - w opracowaniu przedstawiono konsekwencje ujęcia zobowiązań i prawa do użytkowania aktywów w sprawozdaniu finansowym korzystającego - przede wszystkim podkreślono wzrost przydatności informacji dla użytkowników raportu. Zwrócono też uwagę na konsekwencje w postaci pogorszenia się wskaźników zadłużenia i zwrotu z aktywów przy jednoczesnym korzystniejszym kształtowaniu się wskaźnika EBIDTA. (abstrakt oryginalny)

Purpose - a purpose of the article is presentation of activities and proposals of IASB and FASB concerning new lease accounting model as well as indication of reasons which made impossible to develop a single standard by two Boards. Additional purpose is to present financial reporting consequences of introducing new lease accounting model from the lessee point of view. Design/Methodology/Approach - a method of analyses of discuss document and exposure drafts prepared by Boards were applied. The revision of comments to projects presented by financial statement preparers and users were done. Findings - presentation of consequences of suggested lease accounting model from the point of view of lessee financial statement and results of its financial analyses. Originality/Value - in the article consequences of presentation in lessee's financial statement right to used assets and liabilities arising from leases were discussed. Attention was paid to increase of relevance of financial information for users because of this disclosures. Problem of changes in debt ratios, return of assets and EBIDTA was mentioned. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grant Thornton (2013), The IASB is planning major changes to lease accounting and disclosures - what will this mean for lessees? www.grantthornton.ie/db (20.03.2015).
 2. Leases. Preliminary Views (2009), Discussion Paper, www.iasb.org (20.03.2015).
 3. Leases (2010), Exposure Draft, www.iasb.org (20.03.2013).
 4. Leases (2013), Exposure Draft, www.iasb.org (20.03.2013).
 5. Leases - Summary of Feedback on the 2013 ED (2013), www.ifrs.org/Meetings/Pages/IASB-Nov-13.aspx (20.03.2015).
 6. Leases - Summary of outreach meetings with investors and analysts on proposed accounting by lessees (2013), www.iasb.org (20.03.2015).
 7. Lease Accounting Survey Report (2013), www.cfainstitute.org (20.03.2015).
 8. Lessee Accounting Model (2014), Staff Paper, www.iasb.org (20.03.2015).
 9. Marshall A. (2015), The end game for leasing standard convergence. www.accountancylive.com (20.02.2015).
 10. Current-Projects/IASB-Projects/Leases (2015), www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/archive/ Pages/Project-update-March-25-2015.aspx (26.03.2015).
 11. Leases: Practical implications of the new Leases Standard (2015), www.iasb.org (20.03.2015).
 12. Company accounts (2013), The lease bad solution, www.economist.com (20.03.2015)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu