BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasiewicz Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ryzyko regulacyjne projektu unii bankowej. Polska perspektywa
The Polish Perspective on Regulatory Risk of the Project "Banking Union"
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 1, s. 227-241, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
Keyword
Unia bankowa, Ocena ryzyka, Ryzyko regulacyjne
Banking union, Risk assessment, Regulatory risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Najtrudniejszymi do oceny poziomu ryzyka są te projekty, które mają charakter strategiczny, wysoce złożony; obejmujące wiele krajów, systemów gospodarczych i realizowane przez długie lata. Niewątpliwie do tej klasy można zaliczyć jeden z najważniejszych projektów Unii Europejskiej, do jakich zalicza się unię bankową (UB). W niniejszym referacie podejmuje się próbę identyfikacji i pomiaru ryzyka tego projektu, odwołując się do kategorii ryzyka regulacyjnego, tj. ponoszonego przez regulatora (regulatorów) - z punktu widzenia banków funkcjonujących w Polsce. Rozważa się dwie opcje długoterminowe, z których jedna zakłada uczestniczenie Polski w strefie euro i w UB, druga zakłada de facto odmowę wejścia eurostrefy, mimo oficjalnego, politycznego podtrzymywania zainteresowania przystąpieniem do niej. (fragment tekstu)

The paper focuses on the identification and assessment of regulatory risk of the biggest European Union's project - Banking Union. Two approaches are used to assess regulatory risk. The first one considers risk arising from Poland's refusal to accede to the Banking Union. The second one considers opportunities arising from the formal and active membership of Poland in this treaty. The results support the case for Poland's membership in the Banking Union. The most important argument for membership is increasing the resistance of the Polish banking sector to high or very high systematic risks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brudziński G., Cztery filary unii bankowej, "Bank" 2012, nr 10.
 2. Dunin-Wąsowska M., Suwerenność monetarna, "Bank" 2015, nr 262.
 3. Propozycja unii bankowej w strefie euro: o co chodzi, jakie skutki?, FOR, Warszawa, 21 czerwca 2012.
 4. Górski M., Unia Bankowa - przyczyny tworzenia, zasady funkcjonowania, oczekiwania, zagrożenia, http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicyFiles/id4400-unia-bankowa.pdf,dostęp 27.02.2014.
 5. Gros D., Niezgrabna rewolucja, http://www.project-syndicate.pl/artykul/niezgrabna-rewolucja,626.html, dostęp 27.02.2014.
 6. Grosse T. G., Dylematy unii bankowej, "Analiza Natolińska" 2013, nr 2 (30).
 7. Hryckiewicz A., Pawłowska M., Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, "Materiały i Studia" 2013, nr 298.
 8. Jakubiak A., Pełny zapis posiedzenia sejmowego Komisji Finansów Publicznych z dnia 11 października 2012, orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/.../$File/0102707.pdf, dostęp 12.03.2015.
 9. Kasiewicz S., Koncepcje regulacji sektora MŚP a pomiar ryzyka regulacyjnego, w: Gospodarka w sieciach relacji, red. R. Sobiecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
 10. Kasiewicz S., Kurkliński L., Problems of regulations for SME in Poland -institutional and cultural context, Materiał konferencyjny, Konferencja Finanse i Rachunkowość na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarka - Etyka - Środowisko, Toruń 13-15 kwietnia 2014.
 11. Kasiewicz S., Problem ryzyka regulacyjnego na tle programu "Mieszkanie dla Młodych", "Czas na Pieniądz. Zarządzanie Finansami. Narzędzia Zarządzania Finansami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2014, nr 804, red. Dariusz Zarzecki.
 12. Kasiewicz S., Transformacja systemu instytucjonalnego sektora bankowego, w: Teorie kryzysu, red. Sławomir Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 13. Konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Bankowej, IBnGR, Gdańsk 2014.
 14. Pielach M., Belka: Aby skutecznie ostrzegać, trzeba móc zalecać, "Obserwator Finansowy" 2013.
 15. Przybylska-Kapuścińska W., Skopowski M., Wyzwania związane z wdrożeniem jednolitego mechanizmu nadzoru, w: Europejska unia bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2015.
 16. Raport euro, "Bank" 2015, nr 1 (262).
 17. Samcik M., Jakubiak: Przemyślmy tę unię, "Gazeta Wyborcza", 12 październik 2012.
 18. Solarz J. K., Pokusa nadużyć unii bankowej: teoria i praktyka, w: Europejska unia bankowa, red. M. Zaleska, Di"n, Warszawa 2015.
 19. Szpringer Z., Unia bankowa, "Infos" 2013, nr 8 (145).
 20. Szyszko M., Polityka nadzorcza i pieniężna pod jednym dachem, w: Europejska unia bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2015.
 21. Veron N., Banking Union & Capital Markets Union: Prospects for 2015, veron.typepad.com/.../2015/.../banking-union-capital..., dostęp 12.03.2015.
 22. Waliszewski K., Od koncepcji do realizacji - szanse i zagrożenia europejskiej unii bankowej dla sektora banków komercyjnych w Polsce, w: Europejska unia bankowa, red. M. Zaleska,Difin, Warszawa 2015.
 23. Zaleska M., Zintegrowane ramy finansowe - koncepcja i wyzwania, w: Europejska unia bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2015.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.1.3.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu