BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska)
Title
Analiza kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego
Cost Analysis of Transport Car Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 349-354, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Analiza kosztów, Transport, Zarządzanie kosztami, Transport samochodowy
Cost analysis, Transport, Costs management, Motor transport
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest dokonanie analizy kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. Metodologia badania - badania przeprowadzona na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2008-2013. Wynik - badania wykazały, które grupy kosztów są najistotniejsze w badanych firmach, jak kształtują się trendy dla poszczególnych kosztów. Oryginalność/Wartość - analiza kosztów została przeprowadzona analiza kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to analyze the costs of road transport. Design/Methodology/Approach - research conducted on the basis of the financial statements for the years 2008-2013. Findings - studies have shown that the costs are the most important group in the surveyed companies, as shaped by the trends for these costs. Originality/Value - cost analysis has been carried out in the car transport companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bąk M. (2010), Koszty i opłaty w transporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  2. Biernacki M., Kowalak R. (2010), Rachunek kosztów działań logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Logistyka Usług (2013), red. G. Biesok, CeDeWu, Warszawa.
  4. Nowak E. (2013), Ryzyko kosztów działalności przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty teoretyczne, WWZPCz, Częstochowa.
  5. System logistyczny Polski. Uwarunkowania techniczno-technologiczne komodalności transportu (2012), red. M. Jacyna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  6. Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa (2007), red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
  7. Zimon D. (2013), Zarządzanie jakością w logistyce, CeDeWu, Warszawa.
  8. Zimon G. (2013), Koszty logistyki w przedsiębiorstwach handlowych tworzących grupy zakupowe, "Modern Management Review" nr 20 (1), Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu