BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Mieczysław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Łuniewska Sylwia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Planowanie i budżetowanie jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa
Planning and Budgeting as an Instrument Financial Management Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 357-366, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Planowanie budżetowe, Budżetowanie, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Budget planning, Budgeting, Enterprises financial management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem pracy jest przedstawienie roli i znaczenia planowania i budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem i przedstawienie metod i procesu budżetowania. Metodologia badania - w pracy zastosowano metodę analizy literatury oraz badanie przypadku przedsiębiorstwa działającego w branży elektroenergetycznej. Wyniki - w pracy przedstawiono budżetowanie jako formę planowania finansowego, metody i modele wykorzystywane w planie budżetowania oraz proces planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie X. Oryginalność/Wartość - wartość pracy polega na przedstawieniu uzasadnienia i przygotowaniu planu budżetowania przy wykorzystaniu metod i modeli teoretycznych budżetowania oraz na wskazaniu ich zalet i wad dla zastosowania praktycznego w przedsiębiorstwie w powiązaniu z planem sprzedaży, produkcji i innych operacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the work at presenting the role and importance of planning and budgeting in the enterprise management and presenting methods and processes of budgeting. Design/Methodology/Approach - the literature analysis and case study of selected enterprise in electroenergy sector were used in the article. Findings - the budgeting as a form of financial planning, methods and models used in preparing the budget plan, and planning and budgeting processes in the enterprise were presented. Originality/Value - the value of the work is the justification of budget plan preparation in the enterprise by the use of selected theoretical methods and models as well as proving the necessity of links between plans of production, selling and other operation in the enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amante J.R., Graham R.I. (1975), Flexible Budgeting: a Defense Industry Approach, "The Accounting Digest" no 9.
 2. Chase R.B, Aquliano N.J., Jacobs F.R. (1998), Production and Operations Management, Manufacturing and Services, McGraw-Hill Companies, USA.
 3. Czubakowska K. (1999), Pojęcie i zasady budżetowania, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 831, Wrocław.
 4. Kotapski R. (2006), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Kompendium, Wyd. Marina, Wrocław.
 5. Kruschwitz L. (2007), Finansowanie i inwestycje, wydanie I, CeDeWu, Warszawa.
 6. Książkiewicz Sz. (2013), Kariera w finansach i bankowości, Wyd. MBE Group, Warszawa.
 7. Matuszek J. (2006), Poradnik kierownika produkcji. Jak skutecznie planować i zarządzać produkcją, Wydawnictwo FORUM, Poznań.
 8. Nowak E. (1999), Budżetowanie kosztów, ODDK, Gdańsk.
 9. Nowak E., Nita B. (2007), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.
 10. Sojak S. (2010), Rachunek kosztów - podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa.
 11. Steinmann P., Chreyogg H.S. (1992), Zarządzanie, Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 12. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M. (2011), Rachunkowość budżetowa, Wydanie III zaktualizowane według nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-37
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu