BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikulska Teresa (Uniwersytet w Białymstoku), Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Wykorzystanie modelu LBG do mierzenia efektywności zaangażowania społecznego przedsiębiorstw
The Use of the LBG Model to Measure the Effectiveness of Corporate Social Engagement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 393-402, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Model LBG, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Pomiar efektywności, Modele ekonomiczne
London Benchmarking Group model, Corporate Social Responsibility (CSR), Efficiency measurement, Economic models
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie narzędzia pomiaru efektywności zaangażowania społecznego, jakim jest model LBG (London Benchmarking Group). Narzędzia, które pozwalają nie tylko na dokładny, ale przede wszystkim na kompleksowy pomiar wartości całościowego zaangażowania społecznego firmy. Również wskazanie jego korzyści, jak też przedstawienie przykładu praktycznej aplikacji tego narzędzia dla Orange Polska. Metodologia badania - w artykule zastosowano klasyczne metody badawcze, takie jak analiza źródeł oraz metoda dedukcji. Wynik - zastosowanie w praktyce przedsiębiorstw opierających swoją strategię na koncepcji CSR modelu LBG, umożliwia pokazanie kompleksowego obrazu zaangażowania społecznego przedsiębiorstwa. Pozwala na pomiar wartości różnych zasobów angażowanych w działania społeczne, jak i też na pomiar skuteczności działań społecznych i ocenę korzyści wynikających z ich realizacji. Oryginalność/Wartość - artykuł posiada wartość poznawczą dotyczącą pomiaru efektywności zaangażowania społecznego przedsiębiorstw w oparciu o narzędzie jakim jest model LBG. (abstrakt oryginalny)

Purpose - to present a tool measuring the effectiveness of social engagement, which is the LBG (London Benchmarking Group) model. The tool that allows not only accurate, but mainly comprehensive measurement of the overall social engagement of the company. Also, an indication of its benefits, as well as providing a practical application of the example of this tool for Orange Poland. Design/Methodology/Approach - the classical methods of research are used in this article, such as the analysis of sources and method of deduction. Findings - the application of the LBG model in practice of companies which based their strategy on the CSR concept allows to show a comprehensive view of corporate social engagement. It allows the measurement of the various resources involved in social activities as well as to measure the effectiveness of social activities and evaluation of the benefits of their implementation. Originality/Value - the article has research value concerning measuring the effectiveness of corporate social engagement on the basis of the LBG model. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brendzel-Skowera K. (2014), Metody pomiaru efektywności zaangażowania społecznego organizacji, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" nr 180/14.
  2. Dymowski J. (2012), Zmierzyć niemierzalne, w: Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR, FOB, Warszawa.
  3. Efektywność zaangażowania społecznego. Przykłady wykorzystania modelu LBG, Warszawa, marzec 2014 (www.doradztwocsr.pl - 12.03.2015).
  4. Greszta M. (2010), Pomiar efektywności. Zaangażowanie społeczne w odpowiedzialny biznes, "Harvard Business Review".
  5. Greszta M. (2012), Model LBG, czyli jak w praktyce mierzyć efektywność działań społecznych podejmowanych przez firmy, w: Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
  6. Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR, Forum odpowiedzialnego biznesu 2012, (www.odpowiedzialnybiznes.pl - 19.02.2015)
  7. Mikulska T., Michalczuk G. (2014), Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 69, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  8. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, RAPORT dla PARP opracowane przez: MillwardBrown SMG/ KRC PwC, Warszawa 9 grudnia 2011 (www.ewaluacja.gov.pl - 23.03.2015).
  9. Raport społecznej odpowiedzialności Orange Polska 2013 (www.orange.pl/odpowiedzialny-biznes-raportycsr. phtml - 04.03.2015).
  10. Wierciński S. (2012), CSR jako przedsięwzięcie biznesowe, Master of Business Administration" nr 2 (112).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-41
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu