BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Tendencje rozwoju systemów rachunkowości zarządczej
Trends in the Evelopment of Accounting Management Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 403-410, rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie kosztami, Zarządzanie ryzykiem
Management accounting, Costs management, Risk management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - głównym celem artykułu jest ukazanie ewolucji systemów rachunkowości zarządczej oraz obszarów wykorzystania jej instrumentów w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami. Metodologia badania - aby zrealizować cel artykułu i dokonano krytycznego przeglądu literatury krajowej i zagranicznej poświęconej koncepcjom rachunkowości zarządczej i stosowanym instrumentom. Wynik - w artykule wykazano, że systemy rachunkowości zarządczej podlegają dynamicznemu rozwojowi wraz ze zmianami uwarunkowań działalności przedsiębiorstw, wewnętrznych i zewnętrznych. Oryginalność/Wartość - w artykule wskazano instrumenty dostosowane do celów rachunkowości zarządczej na poszczególnych stadiach jej rozwoju i różnych aktywności zarządczych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the paper presents the evolution of accounting management systems and the application of its instruments in the process of managing a modern company. Design/Methodology/Approach - literature studies and critical analysis of domestic and foreign publications on accounting management concepts and instruments. Findings - the study demonstrates that accounting management systems are subject to dynamic evolution in response to changes in company operating environment, both internal and external. Originality/Value - the paper provides recommendations for instruments that best address the needs of accounting management at each stage of development and for various management purposes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Artienowicz N. (2009), Jak księgowy może wspomóc zarządzanie, "Rachunkowość" nr 9.
 2. Bromwich M., Bhimanii A. (1989), Management Accounting. Evolution not Revolution, CIMA, London.
 3. CIMA Official Terminology (2005), Elservier, Oxford.
 4. Collier P.M. (2003), Accounting for Managers: Interpreting Accounting Information for Decision-making, John Wiley and Sons Ltd, West Sussex.
 5. Enterprise Risk Management-Integrated Framework (2004), Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO), London.
 6. International Good Practice Guidance (2009), Evaluating and Improving Governance in Organizations, IFAC, New York.
 7. International Good Practice Guidance (2005), The Roles and Domain of the Professional Accountant in Bussiness, IFAC, New York.
 8. Jarugowa A. (1997), Rachunkowość zarządcza ostatniej dekady: od funkcji informacyjnej do współudziału w zarządzaniu, w: A. Jarugowa, A.W. Nowak, A. Szychta (1997), Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk.
 9. Łada M. (2011), Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 10. Mayer D.N. (2008), Full-cost Maturity Model, NDMA Publishing, Ridgefield.
 11. Nowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 12. Proctor R. (2005), Managerial Accounting for Business Decision, Prentice Hall Financial Times, London.
 13. Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie (2010), red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
 14. Shank J. K., Govindarajan K. (1993), Strategic Cost Management. The New Tool for Competitive Advantage, The Free Press, New York.
 15. Szychta A. (2008), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. van Derbeck E. J. (2013), Principles of Cost Accounting, South-Western, Gengage Learning, Mason.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-42
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu