BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyszko Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Kształtowanie oczekiwań inflacyjnych przez prognozy inflacji w świetle badań empirycznych
Shaping of Inflation Expectations Through Inflation Forecasts. The Results of Empirical Research
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 1, s. 61-73, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
Keyword
Inflacja, Oczekiwania inflacyjne, Polityka pieniężna
Inflation, Inflation expectations, Monetary policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nowoczesne banki centralne najczęściej wdrażają strategię bezpośredniego celu inflacyjnego (inflation targeting, BCI). Naukowcy akademiccy i praktycy - bankierzy centralni, zgodni są co do tego, że jest to najskuteczniejszy sposób realizacji celów makroekonomicznych - przede wszystkim celu inflacyjnego - wobec mechanizmów funkcjonowania współczesnych gospodarek. Strategia ta nakierowana jest na kształtowanie oczekiwań inflacyjnych podmiotów gospodarczych. Bank centralny wykorzystuje kilka sposobów wywierania wpływu na oczekiwania: od najprostszych, takich jak wykorzystywanie ogłoszonego numerycznie celu inflacyjnego jako kotwicy nominalnej, po bardziej wyrafinowane, takie jak prognoza inflacji, której sporządzenie jest wyzwaniem dla ekspertów banku centralnego. Niniejszy artykuł poświęcony jest właśnie zagadnieniom związanym z wpływem prognozy inflacji na oczekiwania inflacyjne konsumentów. Wywieranie tego wpływu jest podstawową rolą prognoz inflacji banku centralnego. (fragment tekstu)

The article focuses on aspects of modern monetary strategy: inflation expectations and inflation forecasts. Inflation forecasts' main function is shaping inflation expectations. The deeper the impact of a central bank on expectations, the easier its task of stabilization of inflation on the targeted level. The article presents the results of empirical research that verifies the hypothesis on existence of interdependences of inflation forecasts and in%ation expectations. The research covers two countries: Sweden and the Czech Republic. The research methodology includes quantitative methods: quantification of expectations (Carlson-Parkin method)and non-parametric statistics of interdependences. The research confirms the existence of statistically important interdependences of inflation forecasts and expectations in both countries. Their strength is remarkable for Sweden (c.a. 0.70)and much weaker for the Czech Republic (c.a. 3.0). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ang A., Bekaert G., Wei M., Do macro variables, asset markets or surveys forecasts inflation better?, "Journal of Monetary Economics" 2007, Vol. 54, No. 4.
 2. Brzoza-Brzezina M., Kot A., The Relativity Theory Revised: Is Publishing Interest Rates Forecast Really so Valuable?, National Bank of Poland Working Papers 2008, No. 52.
 3. Calvo G. A., Staggered Prices in Utility-Maximizing Frameworks, "Journal of Monetary Economics" 1983, Vol. 12, No. 3.
 4. Ehrmann M., Sondermann D., The Reception of Public Signals on the Financial Markets. What if Central Bank Communication Become Stale?, "ECB Working Paper Series"2009, No. 1077, Frankfurt am Main.
 5. Eusepi S., Preston B., Central Bank Communication and Expectations Stabilization, "NBER Working Paper" 2007, No. 13259, Cambridge.
 6. Galí J., Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle, An Introduction to the New Keynesian Framework, Princeton University Press, Princeton 2008.
 7. Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa 2004.
 8. Łyziak T., Consumer Inflation Expectations in Poland, "ECB Working Paper Series" 2000, No. 287.
 9. Łyziak T., Inflation expectations in Poland, 2001-2013. Measurement and economic testing, "National Bank of Poland Working Paper" 2014, No. 178.
 10. Łyziak T., Oczekiwania inflacyjne, w: Polityka pieniężna, red. A. Sławiński, Difin, Warszawa 2011.
 11. Rudebusch G., Williams J., Revealing the Secrets of the Temple: the Value of Publishing Central Bank's Interest Rate Projections, "Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper" 2006, No. 31.
 12. Svensson L. E. O., Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets, NBER Working Paper 1996, No. 5797, Cambridge.
 13. Svensson L. E. O. etal., Implementing Optimal Policy through Inflation - Forecast Targeting, "CEPR Discussion Paper" 2002, No. 4229, London.
 14. Szyszko M., Wpływ publikacji prognoz inflacji na zmienność stóp procentowych rynku międzybankowego, w: Rynek kapitałów pieniężnych. Wybrane zagadnienia, red. E. Gruszczyńska-Brożbar, "Zeszyty Naukowe" 2010, nr 164, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 15. Taylor Interest Rate and Monetary Condition Index, "Deutche Bundesbank Montly Report" 1999, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main.
 16. The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys, User Guide, European Commission 2007.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.1.3.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu