BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goczek Łukasz (Uniwersytet Warszawski), Mycielska Dagmara (Uniwersytet Warszawski)
Title
Analiza konwergencji stóp procentowych w Polsce i Czechach w kontekście wejścia do UGW
Convergens of Interest Rates in Poland and Czech Before Accession to EMU
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 228, s. 128-139, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Konwergencja, Premia za ryzyko, Stopa procentowa
Convergence, Risk premium, Interest rate
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu1 jest analiza konwergencji stóp procentowych strefy euro oraz dwóch krajów-członków UE z derogacją w kwestii przyjęcia euro - Polski i Czech. Teoria integracji postuluje występowanie pełnej konwergencji stóp procentowych w długim okresie. Oznacza to zatem, iż ewentualna premia za ryzyko powinna maleć w czasie. W artykule postawiono hipotezę, iż następuje konwergencja nominalna między strefą euro a Polską i Czechami, lecz jej tempo jest bardzo słabe. Uzyskane wyniki wskazują, iż w przypadku Polski premia za ryzyko maleje, jednak pozostaje dodatnia. W przypadku Czech dane postulują stałą, dodatnią premię za ryzyko. Hipoteza jest weryfikowana za pomocą modeli wektorowej korekty błędem (VECM).(abstrakt oryginalny)

This paper aims at examining the degree of the long-run interest rate convergence in the context of Poland's and Czech's accession to EMU. From this point of view it is frequently argued that the expectations of country's monetary integration should manifest themselves in long-run interest rate convergence. At the same time this implies falling risk premiums. In this paper we raise the question of the actual speed of such convergence and question the existence of this phenomenon in Poland and Czech Republic. The main hypothesis of the article is verified using a VECM model of uncovered interest rate parity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bernanke B., Blinder A. (1992), The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission, "American Economic Review", No 82, s. 901-921.
  2. Goczek Ł. (2012), Przyczyny kryzysu fiskalnego w Unii Europejskiej [w:] Józef M. Fiszer (red.), Bilans polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
  3. Goczek Ł., Mycielska D. (2014), Gotowi na euro? Badanie empiryczne faktycznej swobody polskiej polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt", nr 45(3), s. 267-290.
  4. Goczek Ł., Mycielska D. (2013), VECM Approach to Interest Rate Convergence [w:] J. Górski, K. Opolski (red.), Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro? Where Is the Eurozone Heading? Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Narodowy Bank Polski, Warszawa.
  5. [www 1] http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html, Country Default Spreads and Risk Premiums 2014 (dostęp: 3.09.2014).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu