BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisek Sławomir (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w raportach spółek giełdowych
Corporate Social Responsibility in the Annual Reports of the Companies Noted in Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 553-562, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Spółki giełdowe, Raport roczny przedsiębiorstwa, Sprawozdanie finansowe spółek giełdowych
Corporate Social Responsibility (CSR), Stock market companies, Annual report of the company, Financial statements of listed companies
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - ocena jakości informacji dotyczącej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, pochodzącej z raportów spółek giełdowych i próba kwantyfikacji tych informacji. Metodologia badania - analiza raportów losowo wybranych spółek. Selekcja informacji dotyczących CSR, próba ich kwantyfikacji z wykorzystaniem metody statystycznej. Wynik - propozycja kwantyfikacji informacji związanych z CSR i budowy miernika syntetycznego, który to miernik może być poddany dalszym badaniom. Oryginalność/Wartość - ujęcie informacji tekstowych w formie ilościowej, umożliwiającej budowę rankingu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - obtaining information concerning CSR from the annual reports companies noted on the stock exchange, and attempt to quantify this information. Design/Methodology/Approach - analyse annual reports random choose companies. Selection information concerning CSR. And attempt to quantify them, using statistical method. Findings - construction proposal of the quantify information concerning CSR, and construction synthetic measure of the CSR. Originality/Value - expressing text information in the quantity form, enable construct ranking. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jasiński L.J. (2013), Podstawy ekonomii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  2. Kukuła K. (2000), Metoda Unitaryzacji Zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Mikulska T., Michalczuk G. (2014), Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 69, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-56
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu