BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Truszkowska-Kurstak Monika (Politechnika Białostocka)
Title
Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej w świetle zasady wiernego i rzetelnego obrazu - kierunki zmian
Financial Statement of a Building Society in the Light True and Fair View Rule - Directions of Changes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 605-614, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Spółdzielnie mieszkaniowe, Zarządzanie nieruchomościami, Sprawozdawczość finansowa
Housing cooperatives, Real estate management, Financial reporting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - wskazanie na podstawowe problemy związane z jakością sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych, wynikające ze stosowania przepisów ustaw o rachunkowości, o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawa spółdzielczego. Metodologia badania - realizację celu pracy oparto na studiach regulacji prawnych i wynikach analiz sprawozdań finansowych wybranych spółdzielni mieszkaniowych. Wynik - na przykładach niektórych kategorii finansowych ujmowanych w sprawozdaniu Autorka dowodzi, że prezentowane dane w niedostatecznym stopniu zaspokajają potrzeby odbiorców zewnętrznych pod względem ich czytelności i wiarygodności. Oryginalność/Wartość - zaproponowana w opracowaniu koncepcja modyfikacji sprawozdania finansowego spółdzielni sprzyja zwiększeniu jego wartości poznawczej, zwłaszcza dla członków spółdzielni jako osób bezpośrednio korzystających z zasobów mieszkaniowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of some problems connected with the quality of financial statements of building societies. Design/Methodology/Approach - analysis of the rules of law and financial statements of chosen building societies. Findings - financial statement of a building society is illegible and unreliable enough for its external readers. Originality/Value - proposal to modify the financial statement of a building society. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bończak-Kucharczyk E. (2013), Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Rogóż Z. (2011), Zakładowy plan kont dla spółdzielni mieszkaniowej, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Warszawa.
 3. Rozliczenie wyniku finansowego spółdzielni mieszkaniowej (2014) "Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno- Finansowych" nr 18 (845), GOFIN, Gorzów Wielkopolski.
 4. Stefaniak A. (2014), Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych: komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, t.j. DzU 2013, poz. 1443, z późn. zm.
 6. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, t.j. DzU 2000, nr 80, poz. 903, z późn. zm.
 7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, t.j. DzU 2013, poz. 1222, z późn. zm.
 9. www.psmiglica.com.pl/Sprawozdanie%20finansowe%20za%20rok%202013.pdf (10.03.2015).
 10. http://wyzyny.home.pl/data/documents/Sprawozdanie_Finansowe_2013.pdf (10.03.2015).
 11. www.smzieleniec.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=55&Itemid=66 (10.03.2015).
 12. www.smkarwiny.pl/autoinstalator/joomla/images/wz/sprawozdanie_finansowe.pdf (10.03.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-61
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu