BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalandyk Natalia (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kalandyk Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Rymkiewicz Bartosz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Zmiana wybranych pozycji sprawozdania finansowego w wyniku jego atestacji na przykładzie spółek notowanych na NewConnect
Change a Financial Statement as a Result of His Attestation on the Newconnect Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 543-552, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rewizja finansowa, Audyt finansowy, Sprawozdanie finansowe, Rynek NewConnect
Auditing, Financial audit, Financial statements, NewConnect market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - ocena wpływu badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta na wybrane pozycje finansowe. Metodologia badania - badania statystyczne oraz empiryczne na podstawie sprawozdań finansowych publikowanych przez spółki NewConnect. Wynik - przeprowadzone badania udowadniają istotny wpływ rewizji finansowej na wiarygodność oraz rzetelność sprawozdań finansowych. Niezależnie od rozmiarów działalności w sprawozdaniach spółek pojawiają się istotne błędy. Oryginalność/Wartość - w polskiej literaturze jest niewiele pozycji dotyczących wiarygodności informacji prezentowych w sprawozdaniu finansowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to assess the impact of auditing on selected financial items. Design/Methodology/Approach - surveys and empirical basis of the financial statements published by the company NewConnect. Findings - the study shows a significant impact of auditing for the credibility of and reliability of the financial statements. Significant errors occur regardless of the size of the company. Originality/Value - there are few positions in polish literature on the reliability of the information presented in the financial statements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski M. (2012), Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 2. Hołda A., Pociecha J. (2004), Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 3. Sawicki K. (2012), Relacje między kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym, kontrolą zarządczą i rewizją finansową, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53.
 4. Krzywda D. (2008), Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 785.
 5. Marzec J., Śliwa J. (2012), Audyt finansowy w jednostkach gospodarczych - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 6. Pfaff J. (2007), Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 7. Pfaff J. (2011), Rewizja finansowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 8. Przewodnik po rynku NewConnect (2013), GPW, Warszawa, www.newconnect.pl/pub/dokumenty_do_pobrania/ GPW_Przewodnik_NC.pdf (12.02.2014).
 9. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, www.newconnect.pl/pub/regulacje_prawne/Regulamin_ASO_ UTP.pdf (12.02.2015).
 10. Rewizja sprawozdań finansowych (2012), red. K. Krzywda, SKwP.
 11. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
 12. Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu, www.newconnect.pl/pub/regulacje_prawne/ Regulamin_ASO_UTP_zal__3.pdf (12.02.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-55
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu