BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bobkiewicz Romuald
Title
Rola banku w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1993, nr 670, s. 20-29, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Gospodarka w procesie transformacji systemowej
Keyword
Budownictwo mieszkaniowe, Finansowanie budownictwa mieszkaniowego, Banki, Kredyt mieszkaniowy
Housing construction, Housing finance, Banks, Housing loan
Abstract
Omówiono zakres interwencjonizmu państwowego w sferze budownictwa mieszkaniowego oraz opisano rolę banku centralnego w polskim modelu kredytu mieszkaniowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brett M.: Świat finansów. Warszawa 1990.
  2. Die Deutshe Bundesbank. Geld politische Aufgaben und Instrumente.
  3. Gaudemet P.M.: Finanse publiczne. Warszawa 1990.
  4. Kaleta J.: Perspektywy wyjścia z kryzysu. Warszawa 1988.
  5. Lorek R.: Budżetowe finansowanie gospodarki narodowej. W: Finanse Polski Ludowej w 30-leciu. Warszawa 1975.
  6. Mały rocznik statystyczny. Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu