BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karkowska Renata (Uniwersytet Warszawski)
Title
Indywidualizacja źródeł ryzyka systemowego w krajach europejskich
Individualization of the Sources of Systemic Risk in European Countries
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 1, s. 151-163, tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
Keyword
Bankowość, Ryzyko systemowe, Pomiar ryzyka, Dźwignia finansowa
Banking, Systemic risk, Risk measures, Financial leverage
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeprowadzone badanie zostało wykonane na danych indywidualnych banków z 31 krajów europejskich w podziale na dwie próby: dla 12 krajów rozwijających się oraz dla 19 państw z gospodarką dojrzałą, w okresie 2000-2010. Jako potencjalne źródło ryzyka systemowego przyjęto poziom dźwigni finansowej stosowanej przez banki. W analizie wrażliwości dźwigni finansowej wykorzystano czynniki specyficzne dla sektora bankowego oraz czynniki rynkowe. Badanie pozwoliło pozytywnie zweryfikować postawioną na wstępie hipotezę o zróżnicowanym charakterze źródeł ryzyka systemowego generowanego w sektorach bankowych krajów rozwijających się oraz rozwiniętych. W krajach rozwiniętych banki chętniej finansują swoje inwestycje kapitałem obcym w warunkach podwyższonej podaży kredytu oraz koncentracji sektora bankowego. Czynnikiem negatywnie wpływającym na ryzyko bankowe jest zmienność ryzyka na rynku kapitałowym. Z kolei w krajach rozwijających się najbardziej istotnym źródłem ryzyka jest płynność na rynku międzybankowym. Zmiany płynące z rynku kapitałowego okazały się nieistotne statystycznie. Badania na odkrycie mechanizmów rynkowych powodujących ryzyko systemowe mogą zostać wykorzystane w polityce makroostrożnościowej oraz do tworzenia systemów wczesnego ostrzegania przez kryzysem systemowym. (fragment tekstu)

While contemporary systemic risk takes many forms, usually all kinds of well known risks overlap in time and space. Considering leverage undertaken by banks as a potential source of systemic risk, the author attempts to discover the factors intensifying this phenomenon. The article presents the results of a study on data from individual banks in 31 European states for the period 2000-2010. The primary objective of this study is to verify the diversification of sources of systemic risk in the banking sectors of developing and developed countries. Evidence of heterogeneity of systematic risk's determinants in European countries is provided. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acharya V. V., Richardson M., Restoring Financial Stability. How to Repair a Failed System, Wiley Finance, New Jersey 2009.
 2. Adrian T., Shin H. S., Liquidity and Leverage, "Journal of Financial Intermediation" 2010,No. 19 (3), 418.437.
 3. Adrian T., Brunnermeier M. K., CoVaR, Staff Reports, Federal Reserve Bank of New York, New York 2009.
 4. Allen F., Gale. D, Financial Contagion, "Journal of Political Economy" 2000, Vol. 108, No. 1.
 5. Arellano M., Bond S. R., Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, "Review of Economic Studies" 1991, Vol. 58, No. 2.
 6. Basto R. B., The Portuguese Experience with the Euro - Relevance for New EU Member Countries, "Bank i Kredyt" 2007, nr 11-12.
 7. Beck T., Demirgüç-Kunt B., Levine R., Financial Institutions and Markets across Countries and over Time. Data and Analysis, "Policy Research Working Paper" 2009, No. 4943, World Bank.
 8. Bordo M., Mizrach B., Schwartz A. J., Real Versus Pseudi-International Systemic Risk: Some Lessons from history, "Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies" 2005, Toward Greater Financial Stability.
 9. Borio C., McCauley R., McGuire P., Global credit and domestic credit booms, "BIS Quarterly Review" 2011, No. 43.57.
 10. Boss M., Elsinger H., Summer M., Thurner S., The Network Topology of the Interbank Market, "Santa Fe Institute Working Paper" 2003, No. 03-10-054.
 11. Brunnermeier M. K., Pedersen L. H., Market Liquidity and Funding Liquidity, "Review of Financial Studies" 2008.
 12. Dale F., Gray A., Andreas A., Jobst H., Modelling systemic financial sector and sovereign risk, "Sveriges Riksbank Economic Review" 2011.
 13. De Bandt, O., Hartmann, P., Systemic risk: a survey, "Working Paper" 2000, No. 35, European Central Bank.
 14. Diamond D. W., Dybvig Ph. H., Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity, "Journal of Political Economy" 1983, Vol. 91, No. 3.
 15. Gapen A., Evaluating the Implicit Guarantee to Fannie Mae and Freddie Mac Using Contingent Claims, in: Credit, Capital, Currency, and Derivatives: Instruments of Global Financial Stability or Crisis?, J. Jay Choi, M. Papaioannou, 2009.
 16. Goldstein M., Kaminsky G., Reinhart C., Assessing Financial Vulnerability: An Early Warning System for Emerging Markets, Institute for International Economics, Washington 2000.
 17. Huang X., Zhou H., Zhu H., Assessing the Systemic Risk of a Heterogeneous Portfolio of Banks during the Recent Financial Crisis, Working Paper (January 26), 22nd Australasian Finance and Banking Conference 2009, 2010.
 18. Iori J., Saqib J., Padilla F., Inter Bank Lending, Reserve Requirements and Systemic Risk, "Journal of Economic Behavior & Organization" 2006, Vol. 61, No. 4.
 19. Karkowska R., Measuring systemic risk in Polish banking system using risk-based balance sheets method, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2012, No. 12 (20).
 20. Karkowska R., Olszak M., Leverage and funding gap of EU banks and the business cycle, w: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, Wydawnictwo NBP i WNE, Warszawa 2012.
 21. Koronowski A., Kryzys finansów publicznych, czy kryzys płatniczy krajów PIIGS?, "Gospodarka Narodowa" 2011, maj-czerwiec.
 22. Malone S., Gray D. F., Jobst A. A., Quantifying Systemic Risk and Reconceptualizing the Role of Finance for Economic Growth, "Journal of Investment Management" 2010, Vol. 8, No. 2.
 23. Merton R., Bodie Z., A New Framework for Measuring and Managing Macrofinancial Risk and Financial Stability, "Harvard Business School Working Paper" 2008, No. 09-015.
 24. Perotti, E., Suarez, J., Liquidity Risk Charges as a Macroprudential Tool, Mimeo-graph, 2009.
 25. Soramäki K., Bech M., Arnold J., Glass R., Beyeler W., The topology of interbank payment flows, "Physica A: Statistical Mechanics and its Applications" 2007, No. 379.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.1.3.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu