BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Deptuła Anna Małgorzata (Politechnika Opolska), Knosala Ryszard (Politechnika Opolska)
Title
Modelowanie oceny ryzyka innowacji technicznych
Risk Assessment Modelling of Technical Innovation
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2015, nr 2, s. 2-8, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Innowacje, Ryzyko innowacyjne, Innowacje techniczne
Innovations, Innovation risk, Technical innovations
Note
summ.
Abstract
W celu sprostania wymaganiom wysoce konkurencyjnego rynku oraz potrzebom konsumentów przedsiębiorstwo musi poszukiwać nowych rozwiązań i ulepszeń. Szansą na rozwój w tak turbulentnym otoczeniu okazują się być innowacje, które odgrywają istotną rolę w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Innowacje jako nowatorskie rozwiązania gwarantują niepowtarzalność oraz indywidualność działania, co jest niezwykle istotne w perspektywie długiego działania firmy. Ich wdrażanie nie jest jednak łatwe i pociąga za sobą konieczność podejmowania decyzji naznaczonych dużym ryzykiem.(fragment tekstu)

Innovations constitute the main source of creating competitive advantage of a company. Effective implementation of innovations requires risk analysis of the undertaking to be made. The innovative project`s risk assessment, due to a great number of variables, is difficult in realisation. This paper presents author`s method of technical innovations risk assessment. The issue complexity makes it necessary to use a multi-criteria analysis. The presented method uses the knowledge of expert to determine the weights of criteria, the probability of detection and effect. In assessment risk is developed rapport and map. Risk is described by two indicators: general and detailed. First can be defined as: low, medium or high risk. Second can be defined as: very low, low, medium, high or very high risk. The article presents also the example of use described risk of assessment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolek M., Bolek C., Komercjalizacja innowacji: Zarządzanie projektami i finansowanie. Difin, Warszawa 2014.
 2. Deptuła A.M., Knosala R., Ocena ryzyka innowacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym na wybranym przykładzie. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka", materiały w druku.
 3. Deptuła A.M., Knosala R., Rola eksperta w ocenie ryzyka innowacji technicznych, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015.
 4. Innovation Handbook: A road map to disruptive growth. The Harvard Bussines School Publisching, 2004.
 5. Janasz W. (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w unii europejskiej. Difin, Warszawa 2009.
 6. Kaczmarska B., Bochnia J., Gierulski W., Ocena gotowości technologii jako element procesu komercjalizacji, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015.
 7. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami. PWE, Warszawa 2013.
 8. Landwójtowicz A., Knosala R., Czynniki ryzyka innowacji technicznej na wybranym przykładzie. [w:] Zarządzanie Przedsiębiorstwem: Teoria i Praktyka 2014, red. P. Łebkowski. Wydawnictwo AGH, Kraków 2014.
 9. Landwójtowicz A., Knosala R., Utworzenie układu kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznych na podstawie wybranych rozwiązań innowacyjnych. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Programy, Projekty, Procesy. 26-27 maj 2014 Sopot, materiały w druku.
 10. Perenc J., Hołub-Iwan J., Innowacyjność w rozwijaniu konkurencyjności firm: znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 11. Taran Y., Rethinking it All: Overcoming Obstacles to Business Model Innovation. Center for Industrial Production Aalborg University, Ph.D Thesis, 2011.
 12. Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami: Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu