BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dulina L`uboslav (University of Žilina, Slovakia)
Title
The Use of Tracking Systems for Ergonomics Analysis
Wykorzystanie systemów śledzenia ruchu w analizach ergonomicznych
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2015, nr 2, s. 18-22, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Ergonomia, Analiza symulacyjna, Zdrowie
Ergonomics, Simulation analysis, Health
Note
summ.
Abstract
Tecnomatix software is a product package developed by the company Siemens PLM Software. Tecnomatix includes software solutions from different production areas that are mutually connected. This software helps to prepare manufacturing and assembly processes quickly and precisely. Thanks to the simulation and optimisation in a development phase high quality product can be assured, without need to additionally apply expensive and time-consuming changes.(fragment tekstu)

Artykuł przedstawia możliwości wykonania analizy ergonomicznej w oparciu o narzędzia cyfrowej fabryki, zwłaszcza w zakresie analizy obciążenia ludzkiego układu mięśniowo-szkieletowego. Szczególną uwagę zwrócono na wyniki badań związanych z połączeniem oprogramowania symulacyjnego oraz inercyjnych i optycznych systemów MoCap. Istotą wymienionych analiz jest możliwość dokładnego oszacowania wpływu wykonywanej pracy na zdrowie ludzkie już na etapie projektowania systemów pracy. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne, wyniki badań laboratoryjnych oraz rezultaty stosowania zaproponowanych rozwiązań.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kurkin O., Polásek P., Görner T., Hoøejsí P., Virtual reality using in industry. Ai Magazine, No. 1/2013, (2013), p. 58-61.
 2. Mièieta B., Dulina L., Smutna M., New Approach of Ergonomics Workplace Design, In: The 22nd International DAAAM Symposium. DAAAM International Vienna. Vienna 2011, p. 303.
 3. Dulina L., Smutná M., Methods and software support in industrial ergonomics, 1st edition. Slovenská ergonomická spoloènos` (SES), Zilina 2010.
 4. Krajèoviè M., Furmann R., Modern approach of 3D layout design, In: Transcom 2011: 9-th European conference of young research and scientific workers, EDIS. Zilina 2011, p. 43-46.
 5. Kupka M., Hulín M., Progressive approach to analyses of assembly process, In: Produktivita No. 4, (2005), p. 18-19.
 6. Smutná M., Dulina L., Selecting software product as a support tool ergonomics, In: InvEnt `12, EDIS. Zilina 2012, p. 148-151.
 7. Smutná M., Dulina L., Advanced access to detailed workplaces design using the principles of ergonomics, Ergonomics 2013, Croatian Ergonomics Society. Zagreb 2013, p. 81-86.
 8. Kall F., Appraisal of workplaces using modern ergonomics solutions, In: Advanced Industrial Engineering, Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała 2013, p. 81-92.
 9. Kall F., Krajèoviè M., Hnát J., Tracking systems in ergonomics, In: InvEnt 2014 - Industrial engineering navigating the future, Zilina 2014.
 10. Kall F., Bartánusová M., Using Tracking Systems for Ergonomic Analysis, In: Transcom 2013, Section 6: Machines and Equipment Applied Mechanics, p. 157-160.
 11. Mièieta B., Biòasová V., Haluska M., Reconfigurable manufacturing system and sustainable production, Reconfigurable manufacturing system as the right way to achieving sustainable and energy efficient production 1st edition. LAP LAMBERT Academic Publishing. Saarbrücken 2014, p. 86.
 12. Mièieta B., Kuric T., Augmented assembly, In: Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium, Book Series: Annals of DAAAM and Proceedings, Volume: 20, (2009), p. 499-500.
 13. Hovanec M., Sinay J., Paèaiová H., Application of Proactive Ergonomics Utilizing Digital Plant Methods Based on Augmented Reality as a Tool Improving Prevention for Employees, In: International Symposium on Occupational Safety and Hygiene: 13-14.02.2014: Portugal, Guimares: SPOSHO, Guimares 2014, p. 182-185.
 14. Plinta D., Production management with the use of digital tools. PAR: Pomiary, Automatyka, Robotyka, 2013, nr 2, s. 213-217.
 15. Plinta D., Wiêcek D., Mielcarek D., Analysis of working conditions on the example of assembly workplaces. MOPP 2011: 13. Roèník mezinárodního semináøe: Modelování a optimalizace podnikových procesù, Èeska republika, Plzno 24-25.11.2011, p. 1-7.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu