BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kutschenreiter-Praszkiewicz Izabela (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Wybrane zagadnienia technicznego przygotowania produkcji wyrobu innowacyjnego
Technical Production Preparation of Innovative Product Chosen Issues
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2015, nr 2, s. 23-32, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Keyword
Innowacyjność produktu, Metoda QFD (Quality Function Deployment), Sieci neuronowe
Product innovation, Quality Function Deployment (QFD) method, Neural networks
Note
summ.
Abstract
Spośród wielu rodzajów badań podejmowanych w celu rozwiązania określonych problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwach na szczególną uwagę zasługują te, które wpływają na kształtowanie oferowanego wyrobu pod kątem wymagań klienta. Rozwój wyrobu może być analizowany jako sekwencja kolejnych etapów, w ramach których są realizowane działania. Silna konkurencja wymusza skracanie cyklu rozwojowego wyrobu. Im krótszy czas wejścia wyrobu na rynek, tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu rynkowego. Jedną z metod pozwalającą na skrócenie prac rozwojowych wyrobu jest Quality Function Deployment (QFD), która pozwala na uwzględnienie wymagań klienta w projektowaniu zarówno wyrobu, jak i procesu.(fragment tekstu)

The paper presents innovative product planning issues with the use of QFD method and artificial neural network. Among many methods of data analysis focused on innovative product planning especially important are those one which take into consideration product engineering characteristic and time consumption and cost related to production process of product characterised by given attributes. The paper presents algorithm of innovative product data analysis, which helps identified product attributes notice by customer and producer, setting values of innovative product target attributes, alternatives identification, evaluation of standard product, determination product changes and time consumption of innovative product production process and appointed time of production process establishing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bahrami A., Dagli C., Design science. Intelligent Systems in design and manufacturing. Edited by C. Dagli and Kusiak A., Asme Press, New York 1994.
 2. Baxter D., Gao J., Case K., Harding J., Young B., A framework to integrate design knowledge reuse and requirements management in engineering design. "Robotics and Computer-Integrated Manufacturing", 24(2008), 585-593.
 3. Buttle F., Customer Relationship Management. Elsevier Butterworth Heinemann. Amsterdam 2010.
 4. Chen C.-H., Khoo L.P., Yan W., PDCS - A product definition and customisation system for product concept development. "Expert Systems with Applications", 28(2005), 591-602.
 5. Chen Y.-J., Chen Y.-M., Wang C.-B., Chu H.-C., Tsai T.-N., Developing a multi-layer reference design retrieval technology for knowledge management in engineering design. "Expert Systems with Applications", 29(2005), 839-866.
 6. Chou Y., Applying neural networks in quality function deployment process for conceptual design. "Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers", 21/6 (2004), 587-596.
 7. Durlik I., Inżynieria zarządzania. Placet. Gdańsk 1996.
 8. Hernandez-Matias J.C., Vizan A., Hidalgo A., Rios J., Evaluation of techniques for manufacturing process analysis. "Journal of Intelligent Manufacturing", 17(2006), 571-583.
 9. Hong G., Xue D., Tu Y., Rapid identification of the optimal product configuration and its parameters based on customer-centric product modeling for one-of-a-kind production. "Computers in Industry", 61(2010)3, 270-279.
 10. Hsu W., Woon I., Current research in the conceptual design of mechanical products. "Computer-Aided Design", 30(1998)5, 377-389.
 11. Huang C.-C., Kusiak A., Modularity in design of products and systems. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part-A: Systems and Humans, 28(1998)1, 66-77.
 12. Indrianti N., Toha I.S., A model of product manufacturing lead-time in a non repetitive make-to-order manufacturing system, "Jurnal Teknik Gelagar", 17(2006)2, 115-124.
 13. Jagielski J., Praktyczne aspekty eksploracyjnej analizy danych. Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe. EXIT. Warszawa 2009.
 14. Jinsong Z., Qifu W., Li W., Yifang Z., Configuration-oriented product modelling and knowledge management for made-to-order manufacturing enterprises. "International Journal of Advanced Manufacturing Technology", 25(2005), 41-52.
 15. Jose A., Tollenaere M., Modular and platform methods for product family design: literature analysis. "Journal of Intelligent Manufacturing", 16(2005), 371-390.
 16. Karsak E.E., Sozer S., Alptekin S.E., Product planning in quality function deployment using a combined analytic network process and goal programming approach. "Computers & Industrial Engineering", 44(2003), 171-190.
 17. Knosala R., Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. WNT. Warszawa 2002.
 18. Kusiak A., Smith M., Data mining in design of products and production systems. "Annual Reviews in Control", 31(2007), 147-156.
 19. Kutschenreiter-Praszkiewicz I., Systemy bazujące na wiedzy w technicznym przygotowaniu produkcji części maszyn. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012.
 20. Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektów. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2010.
 21. Muhlemann A., Oakland J., Lockyer K., Production and operations management. Pitman Publishing. London 1992.
 22. Myung S., Han S., Knowledge-based parametric design of mechanical products based on configuration design method. "Expert System with Applications", 21(2001), 99-107.
 23. Ocieczek W., Żelichowska M., Popytowe podejście do innowacji jako nowa koncepcja procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie. [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2014.
 24. Pająk E., Zarządzanie produkcją. PWN. Warszawa 2006.
 25. Piłot T., Knosala R., The application of neural network in group technology. "Journal of Materials Processing Technology", 78(1998), 150-155.
 26. Rao S., Nahm A, Shi Z., Deng X. Syamil A., Artificial intelligence and expert systems applications in new product development - a survey. "Journal of Intelligent Manufacturing", 10(1999), 231-244.
 27. Rojek-Mikołajczyk I., Metodyka projektowania inteligentnej bazy danych do wspomagania planowania procesów technologicznych. Rozprawa doktorska. Poznań 2000.
 28. Sener Z., Karsak E., A decision model for setting target levels in quality function deployment using nonlinear programming-based fuzzy regression and optimization. "International Journal of Advanced Manufacturing Technology", 2009.
 29. Su D., Wakelam M., Intelligent hybrid system for integration design and manufacture. "Journal of Materials Processing Technology", 76(1998), 23-28.
 30. Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Helion. Gliwice 2006.
 31. Wu M., Lo Y., Hsu S., A case-based reasoning approach to generating new product ideas. "International Journal of Advanced Manufacturing Technology", 30(2006), 166-173.
 32. Xu D., Yan H.-S., An intelligent estimation method for product design time. "International Journal of Advanced Manufacturing Technology", 30(2 006), 601-613.
 33. Zhai L.Y., Khoo L.P., Zhong Z.W., Towards a QFD-based expert system: a novel extension to fuzzy QFD methodology using rough set theory. "Expert Systems with Applications", 37(2010), 8888-8896.
 34. Zhu B., Wang Z., Yang H., Mo R., Zhao Y., Applying fuzzy multiple attributes decision making for product configuration. "Journal of Intelligent Manufacturing", 19(2008), 591-598.
 35. Zieliński J., Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. PWN. Warszawa 2000.
 36. Żelichowska M., Wybrane instrumenty i standardy zarządzania jakością wspierające proces rozwoju innowacji produktowych, [w:] Przedsiębiorstwo przemysłowe wobec wyzwań XXI wieku, red. J. Staszewska. Wydawnictwo Unikat 2, Kraków-Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu