BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szeloch Robert, Kłos Sławomir (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Analiza efektywności wykorzystania informatycznych systemów do wspomagania zarządzania produkcją
The Effectiveness Analysis of Utilisation the Computer Programming Systems to Support the Management of Production
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2015, nr 2, s. 33-39, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Efektywność, Systemy informatyczne, Zarządzanie produkcją
Effectiveness, Computer system, Production management
Note
summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa produkcyjne reprezentują jedną z wiodących gałęzi gospodarki państwa polskiego. W głównej mierze dzieje się tak, ponieważ zatrudnia się w nich dużą ilość pracowników fizycznych wspartych grupą specjalistów. Wśród rozległego schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa produkcyjnego można wyszczególnić ścisłą współpracę/doradztwo przede wszystkim z osobami związanymi z konkretną branżą, naukowców (pełniących funkcję doradców/ekspertów), specjalistów od marketingu, ekonomistów, informatyków itd. Struktura zatrudnienia osób w przedsiębiorstwach produkcyjnych niejako wymuszona jest przez konkurencję, która skłania do podejmowania kroków związanych z wdrażaniem nowości produktowych, technologicznych czy też innowacji na poziomie organizacyjnym przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

This paper presents the effects of researches regarding the computer programming systems to support the management of production conducted in Polish manufacturing companies. The research based on a survey covered 57 companies in all 16 voivodeship. The analysis of research presents development issues and the need for further function of ERP system. While researching the functionality of ERP systems, 23 functions has been included, among other things: - registration of active time, - registration of active time of technologist, - calculation cost of fabrication of product, - configuration of product, - minimalization of surplus, - production planning. The researches include the elements of the number od critical and essential problems and the number of critical and essential problems with function state. Critical problems mostly appear in small and middle companies. Many critical and essential problems in supply industry, operation of magazine and furtherance work of sale. Small companies have maximum problems in this field. The number of critical and essential problems with deployment of ERP function has increased in companies lacking the deployed, problematic ERP functions - this outcome is illogical. This situation that came into existence might be perceived as probable difficulties of the company in a certain area. The paper includes the research of the General Agency of Statistics applying to the market saturation of ERP systems for the manufacturing companies. The researches presents analysis of studies point to the important role and usefulness of the supervising consultants of ERP systems. The direction of the management of the company and the benefits of introducing information systems has been included.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane Systemy Zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
  2. Długosz J., Fuks K., Jeszka A.M., Nowoczesne technologie w logistyce. PWE, Warszawa 2009.
  3. Jaworska E., Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP. "MSI Polska" 5/2011, s. 4-6.
  4. Jaworska E., Na problemy... ERP. "IT Polska News" 3-4/2014, s. 10-11.
  5. Kłos S., Kata M., Ocena efektywności planowania produkcji małoseryjnej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa branży meblowej, [w:] Inżynieria Produkcji. Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami, red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos. Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Zielona Góra 2013, s. 47-64.
  6. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Difin, Warszawa 2003.
  7. Patalas-Maliszewska J., Kłos S., Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania wiedzą. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013.
  8. Szloch R., Analiza efektywności wykorzystania informatycznych systemów do wspomagania zarządzania produkcją. Praca magisterska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2014.
  9. Wyrębek H., Kompa A., Integracja systemów zarządzania w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Zintegrowany system zarządzania w organizacjach, red. E. Skrzypek. Wydawnictwo Katedry Zarządzania Jakości i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2012, s. 35-36.
  10. http://www.stat.gov.pl/gus, dostęp 25.01.2014.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu